Program Hakkında

Bölümümüzün kuruluş amacı, modern eğitim teknikleriyle, bilimsel yöntemlerin ve yaklaşımların ışığında hukuk, ekonomi, yazın, sosyal ve fen bilimleri, siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler, medya ve iletişim gibi çeşitli konulara ilişkin olarak alan bilgisi ve terminolojiyle tanışık, dil farkındalığına sahip yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir. Programımız, kuramsal bilgi ve uygulamalarla piyasanın taleplerine yanıt verecek düzeyde donanımlı, yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirecek biçimde düzenlenmiştir. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, farklı konu alanlarına yönelik olarak açılan her çeviri dersi, bilgi ve altyapı açısından çeviri edimine katkı sağlayacak şekilde konu alanına ilişkin destek derslerle eşleştirilmiştir.

Öğrencilerimiz, programımızın dil çifti olan İngilizce ve Türkçe’nin yanısıra, dört yıl boyunca Üniversitemiz bünyesinde verilen Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Japonca, Yunanca ve Portekizce gibi geniş bir yelpaze içindeki ikinci dillerden birini seçmeye yönlendirilmektedir.

Dört yıllık programımız ilk iki yılında, dil becerilerinin pekiştirilmesi, İngilizce ve Türkçe dil yapılarının ve kültürel farklılıkların karşılaştırılması ve çeviri edimine yönelik prensiplerin değerlendirilmesi üzerine yapılanmaktadır. Son iki yılda ise daha çok uygulamaya dayalı yazılı ve sözlü çeviri eğitimine odaklanmaktadır.

Bölüm öğrencileri, dördüncü yılın sonunda, danışmanlarının denetiminde, farklı konu alanlarına yönelik çeviri parçalarından oluşan bir bitirme tezi hazırlayacaklardır.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010