Program Hakkında

Bölümün kuruluş amacı; Matematik ve İstatistik bilimine uluslararası düzeyde önemli katkılar yapabilen değerli öğretim üyeleri kadrosuyla, eğitimde ve bilimsel araştırmada başarılı olmayı amaçlayan yetenekli gençleri bir araya getirerek ezbercilikten uzak, araştırmacı düşüncenin hakim olduğu bir eğitim ortamı oluşturmaktır.

Matematik biliminin temellerini daha ilk sınıflardan yaratıcı yaklaşımlarla dünyanın tanınmış üniversitelerinin ders programlarına uyum sağlayabilecek bir programla, öğretmeyi ilke edinen İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü aynı zamanda öğrencilerinin çağdaş bilim ve teknolojinin bir çok alanlarında Matematik ve İstatistik uygulamalarını benimsemesine imkan verecek bir eğitim amaçlamaktadır. Disiplinlerarası yaklaşımıyla, matematik teorisinin gerçek yaşamda nasıl uygulanabileceği öğrencilerimizin kendi potansiyellerini de keşfetmelerini sağlayarak gösterilmektedir.

Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik olarak geniş bir çerçevede matematiğin temelleri aktarılmaktadır. İlk iki yılı kapsayan bu uygulamanın temel amacı gerek öğrencinin araştırma yapabilecek düzeyde temel matematik bilgisi ile donatılmasını gerekse matematik uygulamalarına yönelik geniş bir vizyona sahip olmalarını sağlamaktır.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010