Program Hakkında

Yaşanan hızlı değişim ve küreselleşmenin etkisiyle; pazarların, müşteri istek ve ihtiyaçlarının, işletmeler arası ilişkilerin gereklerinin farklılaşması sonucunda ‘Lojistik ve Lojistik Yönetimi’ kavramları giderek önem kazanmaktadır. Yıllar önce sadece askeri bir kavram olarak algılanan, daha sonra ‘taşımacılık ve depolama’ faaliyetleri ile sınırlı olduğu düşünülen, günümüzde ise hala sınırları genişlemekte olan ‘lojistik’ işletmeler açısından hayati önem taşıyan bir fonksiyon haline gelmiştir.

Bu nedenle; İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Lisans Programı ile; lojistiğin tüm fonksiyonlarına hakim, küresel vizyon sahibi uzmanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bölüm mezunları, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası anlamda bir lojistik merkez haline dönüşme süreci devam ederken; lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarda; gerekli bilgi ve birikimlerle donatılmış nitelikli işgücüne olan ihtiyacı karşılayacaklardır. Lojistik Yönetimi Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin ülkemizde halen gelişmekte olan lojistik sektörüne önemli katkılarda bulunacağını düşünmekteyiz.Ülkemiz ve özellikle bölgemiz, güçlü bir lojistik merkez haline gelebilmek için önemli avantajlara sahiptir. Coğrafi konumu ve özellikleri, insan kaynakları ve ekonomik potansiyeli, hızla gelişmesi planlanan ulaşım imkanları ile lojistik sektörünün ilerleyen yıllarda büyük bir hızla gelişeceği açıktır.Tüm bu nedenlere bağlı olarak lojistik sektöründe yetişmiş işgücüne duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki ‘Lojistik Yönetimi’ programı Türkiye’de bu isimle açılan ilk lisans programıdır. Lojistik Bölümünde ders veren öğretim üyeleri konularında uzman ve deneyimli Türk ve yabancı akademisyenlerden oluşmaktadır. Programda yer alan dersler; temel işletme, yönetim ve ekonomi alanlarının yanında lojistik yönetimi için gerekli olan sayısal ve sözel dersleri kapsamaktadır. Öğrenciler, bölümden mezun olmadan önce lojistik firmalarında en az dört haftalık zorunlu stajlarını tamamlamak durumundadırlar. Böylece öğrenciler, program boyunca alınan teorik bilginin iş hayatında uygulamaya nasıl dönüştürülebileceği konusunda da yetkin kılınmaktadır. Bölümde öğretim dili İngilizce olup, öğrencilerin zorunlu dersler arasında yer alan ikinci bir yabancı dili öğrenmeleri sağlanmaktadır.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010