DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CG 203
Güz
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerin anne ve çocuk sağlığı, aile planlaması ve acil durumlarda ilk yardım becerisini geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Dünyada ve ülkemizde anne ve çocuk sağlığını etkileyen faktörleri tanımlayabilecektir.
 • Ana ve çocuk sağlığını gösteren ölçütleri değerlendirebilecektir.
 • Gebeliğin oluşumu ve anne karnındaki çocuğun gelişimini açıklayabilecektir.
 • Çocuklarda bulaşıcı ve kronik hastalıklarını tanımlayacaktır.
 • Çocuklarda acil durum ve ilkyardım uygulamalarını açıklayabilecektir.
 • Aile planlaması yöntemlerini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Anne ve Çocuk Sağlığı, Gebelik, Doğum, Lohusalık, Çocuk Hastalıkları, Bulaşıcı Çocuk Hastalıkları, Çocuklarda acil durumlar, Temel yaşam desteği, Aile planlaması, Çocuklarda acil yardım uygulamaları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Anne-Çocuk Sağlığının Tanımı. Dünyada ve Türkiye’de Anne-Çocuk Sağlığı 1. T.C.Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Ankara 2015 ISBN: 978-975-590-579-2. 2. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Ensitüsü (2014) ‘2013Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Ensitüsü, TC Kalkınma Bakanlığı, Tubitak, Ankara, Türkiye. ISBN: 978-975-491-390-3. 3. Aslantürk H.Türkiye’de biyo-iktidar açısından sağlık hizmetleri ve kadın.Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2016; 573-592.
2 Gebelik ve Doğum 1. Hurt KJ, Gulie MW, Bienstock JL, Fox HE, Wallach EE. John Hopkins Jinekoloji ve Obstetrik El Kitabı. 4. Baskı, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara 2013. ISBN: 978-975-277-438-4. 2. Smith RP. Netter Obstetri, Jinekoloji ve Kadın Sağlığı. Güneş Tıp Kitapevi, Ankara 2008. ISBN:975-277-128-9.
3 Gebelikte Geçirilebilecek Kaza ve Hastalıklar 1. Hurt KJ, Gulie MW, Bienstock JL, Fox HE, Wallach EE. John Hopkins Jinekoloji ve Obstetrik El Kitabı. 4. Baskı, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara 2013. ISBN: 978-975-277-438-4. 2. Smith RP. Netter Obstetri, Jinekoloji ve Kadın Sağlığı. Güneş Tıp Kitapevi, Ankara 2008. ISBN:975-277-128-9.
4 Aile Planlaması Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi. TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara 2005. ISBN 975-590-042-x
5 Okul Öncesi Dönemde Büyüme ve Gelişme Kliegman RM, Marcdante KJ, Jenson HB, Berhman RE. Nelson Pediatrinin Temelleri. 5.Baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul 2008. P:15-80. ISBN:978-975-420-638-8
6 Bebek ve Çocuk Beslenmesi Kliegman RM, Marcdante KJ, Jenson HB, Berhman RE. Nelson Pediatrinin Temelleri. 5.Baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul 2008. P:131-156. ISBN:978-975-420-638-8
7 Çocuklarda Solunum Yolu Enfeksiyonları, Allerjik ve Paraziter Hastalıklar 1. Kliegman RM, Marcdante KJ, Jenson HB, Berhman RE. Nelson Pediatrinin Temelleri. 5.Baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul 2008. P:487-512, 562-565. ISBN:978-975-420-638-8 2. International first aid and resuscitation guidelines 2016. pp: 48-53
8 Ara Sınav
9 Ateş, Ağız Yoluyla Bulaşan Hastalıklar ve Döküntülü Hastalıklar Kliegman RM, Marcdante KJ, Jenson HB, Berhman RE. Nelson Pediatrinin Temelleri. 5.Baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul 2008. P:459-472. ISBN:978-975-420-638-8
10 Vücut boşluklarına yabancı cisim kaçması ve İlk Yardım International first aid and resuscitation guidelines 2016. pp: 74-78, 122-134
11 İskelet Sistemi Yaralanmaları ve İlk Yardım International first aid and resuscitation guidelines 2016. pp: 74-78, 122-134
12 Oyun Yaralanmaları ve İlk Yardım International first aid and resuscitation guidelines 2016. pp: 74-78, 122-134
13 Yanıklar, Sıcak Çarpması, Donma, Boğulma ve Hayvan Isırıklarında İlk Yardım International first aid and resuscitation guidelines 2016. pp: 74-78, 122-134
14 Çocuk İstismarına yaklaşım International first aid and resuscitation guidelines 2016. pp: 74-78, 122-134
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final
Ders Kitabı
 1. Hurt KJ, Gulie MW, Bienstock JL, Fox HE, Wallach EE. John Hopkins Jinekoloji ve Obstetrik El Kitabı. 4. Baskı, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara 2013. ISBN: 978-975-277-438-4.
 2. T.C.Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Ankara 2015 ISBN: 978-975-590-579-2.
 3. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Ensitüsü (2014) ‘2013Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Ensitüsü, TC Kalkınma Bakanlığı, Tubitak, Ankara, Türkiye. ISBN: 978-975-491-390-3.
 4. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi. TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara 2005. ISBN 975-590-042-x
 5. Brown AFT, Cadogan MD. Acil Tıp, 6. Baskı. Çukurova Nobel Tıp Kitapevi, Adana 2013. ISBN: 978-605-635-241-6
 6. Sever MŞ, Yazıcı H. Dahili-Cerrahi-Adli Aciller, 2. Baskı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2016. ISBN: 978-605-335-216-7
 7. American Academy of Pediatrics, Çocuk Acil Tıp Kaynak Kitabı, 5. Baskı. İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, 2016. ISBN: 978-605-4949-46-5
 8. Kliegman RM, Marcdante KJ, Jenson HB, Berhman RE. Nelson Pediatrinin Temelleri. 5.Baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul 2008. ISBN:978-975-420-638-8
 9. Smith RP. Netter Obstetri, Jinekoloji ve Kadın Sağlığı. Güneş Tıp Kitapevi, Ankara 2008. ISBN:975-277-128-9.
 10. International first aid and resuscitation guidelines 2016. http://www.pdfdrive.net/international-first-aid-and-resuscitation-guidelines-2016-e18340280.html
Önerilen Okumalar/Materyaller

Aslantürk H.Türkiye’de biyo-iktidar açısından sağlık hizmetleri ve kadın.Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2016; 573-592. dergipark.ulakbim.gov.tr/tsadergisi/article/download/5000188311/5000178639

 1. Tekin N, Tekin B, Yılmaz İ, Yanardağ M (2011). Anne Çocuk Sağlığı ve İlk yardım. TC Anadolu Ünv Yayını, 1.baskı, s:1-9.
 2. Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, Çağatay Güler, Levent Akın, 2006.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
19
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
12
Final Sınavı
1
20
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanına katkı sağlayacak araç gereçleri oluşturur, farklı etkinliklerde kullanımını sağlar, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Çocuklar ve aileleri ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurar; düşünce, bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Özel eğitime gereksinimi olan çocukların gelişim ve öğrenmesini geliştirecek becerilere sahiptir

X
13

Çalışma ortamında sorumlu olduğu bireylerin gelişmesine yönelik çalışmalar planlayıp yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest