Bologna Komisyonu

Bologna Süreci kapsamına 2001 yılında Ülkemizin de dahil edilmesi sonrasında Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan çalışmalara paralel olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde de bu sürece ilişkin faaliyetler başlatılmıştır.

İlk olarak Üniversitede verilmekte olan öğretim programlarında yer alan derslerin AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredileri tespiti için akademik birimlerimizde çalışmalar yürütülmüş ve Üniversitemiz Senatosu’nda onayını takiben yürürlüğe konulmuştur.

Üniversitemizde verilmekte olan Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri için DS(Diploma Eki) örnekleri hazırlanarak Yükseköğretim Kurulu‘ndan 27 Nisan 2005 tarihinde onay alınmıştır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2005–2006 öğretim yılından itibaren zorunlu olarak uygulanması öngörülmekle birlikte İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, İlk lisans mezunlarının verildiği 2004–2005 öğretim yılından itibaren mezun olan tüm öğrencilere diplomalarıyla beraber Diploma Eki(DS) verilmektedir.

Üniversitemizin Ocak 2010’da yaptığı ”Diploma Eki Etiketi-Diploma Supplement Label” başvurusu sonuçlanmış ve İzmir Ekonomi Üniversitesi, Avrupa Komisyonu tarafından verilen “Diploma Eki Etiketi-Diploma Supplement Label” almaya hak kazanmıştır. Türkiye’de sadece 11 üniversite bu belgeye sahiptir.

Diğer taraftan, Üniversitemizde verilmekte olan öğretim programlarının “Avrupa Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi” ve “Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi” ile uyumlu ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyleri için öğrenme çıktılarının hazırlanması ve öğretim programlarında yer alan derslerin, iş yüküne dayalı AKTS kredilerinin yeniden belirlenmesi çalışmalarının başlatılması 8 Ocak 2010 tarihli Senato toplantısında uygun görülmüş ve belirlenen takvime göre çalışmalar tamamlanmıştır. “Avrupa Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi” ve “Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi” ile uyumlu yeni öğretim programları 2010-2011 öğretim yılından itibaren yürürlüğe girmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Bologna Süreci’ne uyumlu olarak oluşturulan akademik programları ve bununla ilgili yaptığı çalışmalarıyla, 2011 yılında Avrupa Komisyonu’nun verdiği mükemmellik ödülü olan AKTS Etiketi almaya hak kazanmıştır. Bu belge, 2011 yılında Ülkemizdeki üç üniversiteye verilmiştir. Bu üniversiteler arasında bu belgeye hak kazanan tek vakıf üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi olmuştur.

Öğretim planları 2013 yeniden yapılandırılmıştır. Yeni program 2013-2014 öğretim yılında 1.sınıfa ilk kez başlayacak öğrencilere uygulanmıştır.

Bologna Komisyonu hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak içinburaya tıklayınız.