(2013-2019 Öğretim Yıllları arasındaki) DerslerENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I

Bu derste öğrencilerin akademik becerilerini İngilizce dilinde gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir.


ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktüvütelerini pekiştirmeye yöneliktir.


FA 111 Moda Tasarımı için Çizim ve Sunum Teknikleri I

Bu ders kapsamında öğrencilere çizgi, hacim, kompozisyon, perspektif ve renk dahil olmak üzere temel çizim prensipleri gösterilir. Verilen bu temel bilgiler ile birlikte çeşitli araçlar ve malzemeler de tanıtılır.


FA 112 Moda Tasarımı için Çizim ve Sunum Teknikleri II

Bu ders kapsamında temel çizim prensipleri gösterilerek serbest elle çizim teknikleri geliştirilir. Ayrıca uygulamalarda çizim malzemeleri ve farklı boyalar kullanılır.


FA 152 Moda Tasarımına Giriş

Bu ders, tasarım fikrinin oluşturulma aşamasından, giysinin üretimi ve bedene uyumunun geliştirilmesine kadar uzanan moda tasarım süreçlerini içermektedir. Mesleki terminolojilere, tasarımın yaratıcı süreçlerine, kalıp hazırlama ve dikim çalışmalarına odaklanmaktadır. Ders, öğrencilerin giysi ve insan bedeni arasındaki ilişkiyi analiz ederek, giysi üretim bilgi ve becerisi edinmelerini sağlar.


FA 201 Moda Stüdyosu: Giriş

Bu dersin amacı, endüstrinin farklı sektörlerindeki çeşitli kriterlerle ilişkili olarak, araştırma becerilerini geliştirmektir. Tasarım geliştirme yoluyla konseptin yorumlanması, kumaş manipülasyonu, 3 boyutlu tasarım geliştirme teknikleri ve ürün geliştirme yaratıcılığı destekleyecektir. Pazar araştırması ve marka analizi öğrencilerin tasarımlarını gerçekleştirme ve endüstride konumlandırmalarını sağlayacaktır.


FA 202 Moda Tasarım Stüdyosu: Koleksiyon I

Bu ders, giysi geliştirme ve üretime yönelik deneysel yaklaşımları araştırmayı ve deneyimlemeyi sağlar. Bilgisayar destekli tasarım teknolojileri dönem boyunca temel sunum aracı olarak kullanılır.


FA 203 Moda Grafiği

Bu ders kapsamında kumaşların, giysilerin ve modada figürün sunumu anlatılacaktır. Moda için teknik çizime giriş sayesinde daha geniş bir giysi yapısı bilgisi edindirilir; Öğrencinin kumaş dokusunu çizime aktarmasını, değişik kalitelerdeki kumaşlarda doku ve desene odaklanmasını sağlar. Modada figür çizimiyle birlikte bu yetenekler öğrencinin, tasarım fikirlerini daha profesyonel bir biçimde sunmasını sağlayacaktır.


FA 204 Moda Grafiği ve Sunumu

Bu ders öğrencilerin tasarım fikirlerini sunmak için mevcut becerilerini daha profesyonel bir düzeyde geliştirir. Öğrencilerin yaratıcı görseller ve dijital medya araçlarını kullanarak fikirlerini yaratıcı bir şekilde iletebilme yeteneklerini geliştirmeyi ve endüstrinin güncel gereksinimlerini karşılayacak becerileri geliştirmeyi amaçlar. Buna ek olarak öğrenciler, mesleki bir portföy olarak sunulabilecek, teknik çizim, ürün geliştirme, marka çözümü, illüstrasyon oluşturmak için gereken dijital görsel iletişim tekniklerini uygulayacaklardır.


FA 205 Giysi Tarihi

Bu derste tarihsel giysinin temel terminolojisi ve formları primitif dönemden 20. yüzyılın başlarına kadar tasarım pratiğinin tarihsel araştırma ile kullanımının öneminin farkında olarak ele alınır.


FA 206 Moda Tarihi ve Kültürü

Bu derste, 19. yüzyıldan itibaren temel terminoloji ile moda ve kıyafet biçimleri, tarihsel araştırmanın tasarım pratiğindeki önemi ve kullanımı anlayışı ile açıklanacaktır.


FA 207 Kalıp Hazırlama ve Dikim Becerileri I

Bu ders kapsamında öğrencilerin insan vücudu ile giysi yapımı arasındaki ilişkiyi kavramaları sağlanır. Öğrenciler iki boyutlu kalıp hazırlama tekniklerini kullanarak veya manken üzerinde model uygulaması yaparak kendi modellerini oluşturmayı öğrenirler, giysi üretimi konusunda uygulamalar yaparlar. Bu ders kapsamında ürün grubu olarak üst beden ve elbise yer almaktadır. Genel kapsamda bu dersin içeriği, öğrencilerin giysi üretim yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırarak, moda tasarımı konusundaki yaratıcılıklarını geliştirmeyi destekler.


FA 208 Kalıp Hazırlama ve Dikim Becerileri II

Bütün bir ürünü anlayarak yaratıcılıklarını geliştirmek için öğrencilerin dikim ve kalıp hazırlama konusundaki becerilerini geliştirmeleri sağlanır. Öğrenciler iki boyutlu kalıp hazırlama tekniklerini kullanarak model uygulaması yaparak kendi modellerini oluşturmayı öğrenirler.


FA 213 Moda Tasarımcıları İçin Tekstil Materyalleri I

Bu ders liflerin fiziksel, kimyasal, mekanik, olumlu ve olumsuz özellikleri hakkında temel bilgiler sunar. Ayrıca örnek bir kumaş defteri hazırlanmasını kapsar.


FA 214 Moda Tasarımcıları İçin Tekstil Materyalleri II

Bu ders bezayağı, dimi ve saten örgüler kullanılarak üretilen farklı dokuma kumaşların analizinin yaptırılmasını sağlar. Ayrıca bu kumaşlar kullanılarak örnek bir kumaş defteri hazırlanmasını kapsar.


FFD 101 Sanat ve Tasarım Stüdyosu 1

Her hangi bir ortamda yapılan kompozisyonun elemanları arasındaki ilişkiler ağını kurgulamaya yönelik temel ilkelerin öğrencilere aktarıldığı, ‘yaparken öğrenme’ yöntemiyle yürütülen derstir.
Aşağıdaki tabloda, ders kapsamında öğrencilere aktarılan konular ana başlıklar halinde haftalara dağıtılarak verilmiştir. Ancak dersin doğası/yapısı gereği sırayla işlenecekmiş gibi görünen pek çok konu uygulamada eşzamanlı olarak gündeme gelmektedir.


FFD 102 Sanat ve Tasarım Stüdyosu 2

Bu ders, bir kompozisyonun elemanları arasındaki ilişkiler ağını kurgulayabilmek için gereken bilgi ve becerilerin geliştirilmesini artırmaya yönelik, temel tasarım ilkelerinin farklı tasarım pratikleri dahilinde karşılaştırılarak aktarıldığı, “yaparken öğrenme” yöntemi ile yürütülen bir derstir.


FFD 121 Sanat ve Tasarım Tarihi 1

Sanat, tasarım ve mimarlık nesnelerin görsel analizi.


FFD 122 Sanat ve Tasarım Tarihi 2

Tarih boyunca sanat, tasarım ve mimarlık biçimlerini etkileyen dış etkenlerin tanıtılması ve sanatsal ve kültürel üretim konusunda görsel bir duyarlılık geliştirilmesi.


SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I

Lütfen Bir Dil Seçiniz


SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II

Lütfen Bir Dil Seçiniz


SFL 201 İkinci Yabancı Diller III

Lütfen Bir Dil Seçiniz


SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV

Lütfen Bir Dil Seçiniz


ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edemilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda "Pecha Kucha" olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.


ENG 410 Kariyer gelişimi için İngilizce

Bu ders öğrencilerin profesyonel iş hayatlarına başlarken gerekli beceri ve bilgilerini kullanabilmelerini sağlamak üzere planlanmıştır. Bu ders, işe başvuru süreçlerinin - iş fırsatlarını yakalama, özgeçmiş yazabilme, iş başvuru formlarını doldurma, niyet mektubu yazma ve takip etme, ve aynı zamanda işi kabul veya reddetme gibi-bütün adımlarını kapsayacak şekilde öğrencilerin modelleme yapmasını sağlamak üzere hazırlanmıştır.


FA 301 Moda Teorisi

Ders moda tarih ve kültürel birikimine damga vuran klasik ve çağdaş metinlerin disiplinler arası okumaları üzerinden beden, giysi, giyinme ilişkilerinin moda sistemi ve bilgisini nasıl oluşturduğuna odaklanır.


FA 401 Moda Trendleri ve Öngörüsü

Dersin ilk bölümünde öğrenciler hikaye panoları ile moda kavramlarını görselleştirecek, ikinci bölümünde ise gelecek sezon için bir moda trendi öngörerek yaratıcı sunumunu gerçekleştireceklerdir.


FA 451 Moda için Uygulama Atölyesi I

Ders kapsamında öğrenciler profesyonel iş hayatından (firma yöneticileri, tasarımcılar, moda fotoğrafçıları, sanat yönetmenleri, stil editörleri, görsel mağazacılık uzmanları vb.) ve akademik çevrelerden kişilerle bir araya gelerek ve moda sektörüne etki eden çeşitli alanların gerekliliklerini ve zorluklarını öğrenerek sağlıklı bir kariyer planı yapma fırsatı bulmaktadır. Buna ek olarak öğrencilerin, kariyer yönlendirme uzmanları ile bir araya gelerek kişisel özgeçmiş/portfolyo oluşturma ve mülakat teknikleri gibi konularda bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. Ayrıca bu dersi alan öğrencilerin ulusal ve uluslararası sanat ve tasarım etkinliklerine katılımları teşvik edilmektedir.


FA 494 Bitirme Tezi

Bir dizi ders anlatımı ve küçük ödevler yardımı ile öğrenciler moda ile ilgili kendi seçtikleri bir konuda yaklaşık 3000 kelimelik bir akademik metin yazacaklardır.


FB 301 Moda Endüstrisinde Üretim Süreçleri

Bu ders kapsamında, moda endüstrisindeki üretim süreçleri incelenir. Öğrenciler, moda endüstrisinin yapısı ve üretim kavramları hakkında bilgi sahibi olurlar. Öğrencilere küresel bir bakış açısı kazandırmak amacıyla, moda ürünlerinin üretim süreçlerine ilişkin güncel konular ele alınır. Dönem sonunda, öğrenciler profesyonel terminolojiyi kullanarak bir giyim ürünün üretim süreçlerini analiz edebilecek düzeye gelirler.


FB 302 Moda Yönetimi Projesi I

Bu ders; takım çalışması, marka yönetimi, pazar stratejileri, satın alma davranışlarının incelenmesini, teknolojik ve kültürel trendlerin anlaşılması, pazarlama, kişisel proje planlama ve yönetimi konularını kapsar.


FB 403 Moda Yönetimi Projesi II

Bu derste öğrenciler, bir moda markasının pazar segmentini göz önünde bulundurarak pazarlama kampanyası yürütürken hedef kitlesine nasıl hitap edeceklerini öğreneceklerdir. Bir marka portföyü oluşturmaya ek olarak, baskı, web ve görsel mağazacılık araçlarını kullanarak bir pazarlama kampanyası yaratacaklardır.


FB 498 Bitirme Projesi*

Bu ders moda ve moda ile ilgili öğeleri, moda perakende tasarımı, moda görsel mağazacılığı ve moda perakende pazarlamasının görsel tarafı açısından ticari bir şekilde temsil etmek için kavramsal ve pratik becerilere odaklanmaktadır.


FD 301 Moda Tasarım Stüdyosu: Koleksiyon II

Ders, deneysel ve kavramsal bir tasarım projesiyle başlayarak, bir tasarım yarışması hazırlığı ve bir imalatçı firma işbirliğini içeren iki sektörel projeyi kapsamaktadır.


FD 302 Moda Tasarım Stüdyosu: Koleksiyon III

Ders, sürdürülebilir moda alanında bir dizi seminer ve dersin eşliğinde, moda endüstrisinin durumu ve gereksinimlerini dikkate alarak yavaş bir moda koleksiyonu yaratmaya ve profesyonel sunum ve iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanır.


FD 303 Tekstil Stüdyosu

Bu ders moda tasarımında kullanılan farklı kumaş manipülasyon tekniklerini tanımayı ve farklı uygulamaları kapsar.


FD 401 Moda Tasarım Stüdyosu: Koleksiyon IV

Bu ders tasarım öğrencilerini profesyonel tasarım ortamına hazırlar. Endüstriyel bir anlayış geliştirmek için organize edilmiştir.


FD 498 Bitirme Projesi*

Bu ders tasarım öğrencilerini profesyonel tasarım ortamına hazırlar. Endüstriyel bir anlayış geliştirmek için organize edilmiştir.


FFD 403 Tasarımcılar için Pazar Araştırması

Bu ders, moda ve tasarım alanında pazarlama kavramına, pazarlama araştırması ve tüketici davranışlarına, moda endüstrisi perspektifinden geniş bir bakış açısı sağlar.


HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


ST 204 Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda üç haftalık saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


ST 304 Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda üç haftalık saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


TURK 100 Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


BA 320 Tüketici Davranışları

Mikro konulardan makro konulara doğru ilerleyen dersin kapsamında, tüketicinin algılaması, öğrenmesi, motivasyonu, kişilik ve hayat tarzı, tutumları, kimlik tanımlaması, karar mekanizmaları, toplumsal ve kültürel etkileşimleri gibi konular işlenir. Tüketimin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası boyutları incelenir.


BA 326 Moda İşletmesinde Perakende Yönetimi

Perakendecilikte müşteri ilişkilerinin kurulması ve sürdürülmesi, sahipliğe göre perakende işletmeleri, mağaza türlerine göre perakende işletmeleri, web üzerinden ve geleneksel olmayan yöntemlerle perakendecilik, tüketici davranışını anlamak, bölge analizi ve mağaza yeri seçimi derste ele alınan konulardır.


BA 334 Moda Endüstrisinde Maliyet Analizi

Derste, maliyet ve yönetim muhasebesinin temel kavramları anlatılacaktır. Giderlerin sınıflandırılması, gider, maliyet, zarar kavramlarının açıklanması, maliyet unsurları ve üretilen mamullerin maliyeti incelenecek, safha ve sipariş maliyetleme teknikleri anlatılacaktır. Yönetim muhasebesi alanında ise, bütçe konusu ele alınarak, bütçenin oluşturulması detaylı olarak uygulanacak, planlama ve kontrol analizleri ve karar analizleri yapılacaktır


BA 417 E-İşletme

Ders e ticaret ugygulamalarının tarihsel gelişimini, küresel ve yerel piyasalarda uygulamalarını ve internet teknolojisinin ticaret hayatındaki etkilerini açıklar


FA 302 Moda Editörlüğü ve Yazarlığı

Bu derste öğrenciler moda dergiciliğine temel oluşturan kuramsal kavramlarla tanıştırılacaklardır; sosyal/kültürel bir fenomen olarak moda eleştirisi, artist/kreatörler olarak moda tasarımcılarının eleştirisi, kişisel giyim tarzına yönelik yorumlar. Sınıfta moda dergilerinde seçilen metinler öğrenciler tarafından analiz edilecek ve moda yazarlık deneyimi için temel olarak kullanılacaktır. Öğrenciler, reklam kampanyaları ve metinlerini, editöryel moda çekimlerini inceleyerek dergilerde yer alan imajların işlevleri hakkında bilgi sahibi olacaktır. Dersin sonunda, bir derginin bir bölümünü, içerik ve stilizasyonu kapsayan kendi yaratıcı editöryel çalışmalarıyla tamamlamaları istenecektir.


FA 311 Ayakkabı ve Çanta Tasarımı

Bu derste, çağdaş moda bağlamında, ayakkabı ve el çantası tasarımı başta olmak üzere aksesuar tasarımı, kemer ve şapka gibi diğer önemli ürün kategorilerinde uzmanlaşmaya odaklanılmaktadır. Öğrenciler, pratik uygulamaların öncesinde, ayakkabı ve el çantası anatomisini keşfederek, tarihi ve çağdaş ürünleri inceleyerek ve çağdaş trendleri göz önüne alarak sektöre aşina olacaklardır. Trend araştırması, konsept geliştirme, ürün tasarımı geliştirme ve illüstrasyon gibi aşamalar dönem sonunda hazırlanacak profesyonel bir portfolyoda bir araya getirilecektir.


FA 315 İleri Moda Çizimi

Bu ders daha profesyonel bir moda illüstrasyonu standardı geliştirmek için mevcut beceriler üzerine inşa edilecektir. Moda illüstrasyonu tarihine giriş, öğrencilerin çeşitli stilleri analiz etmesine, çeşitli teknikleri ve görsel araçları anlamasına ve farklı illüstratörleri tanımasına yardımcı olacaktır. Ders kapsamında renklendirme, kolaj, fotoğraf ve bilgisayar destekli tasarımı içeren çeşitli tekniklerin ve araçların keşfedileceği bir çizim deneyimine odaklanılacaktır.


FA 320 İleri Teknik Çizim Teknikleri

Bu ders Adobe Illustrator'daki mevcut beceriler üzerine kurulacak ve moda endüstrisindeki farklı sektörler için ürün bilgi föyü ve sunum paftaları için gerekli giysi ve aksesuarların düz vektör tasarım çizimlerini oluşturacak. Bu programa özgü daha karmaşık araçları, özellikleri ve paletleri gösterecek; oran, şekil ve yapıya odaklanarak endüstri standardında profesyonel çizimler oluşturulmasına yardımcı olacaktır.


FA 350 Denim Tasarım Stüdyosu

Dünya giyim endüstrisinde hem tasarım dili hem de üretim yöntemleri ile kendi farklı yolunu izleyen denim ürünlerinin daha iyi tanınması hedeflenmektedir. Denim tasarım süreçlerindeki tüm aşamaları daha detaylı olarak uygulayabilmelerine olanak sağlamak üzere siluetleri tanımak, teknik çizim sayfası hazırlamak, siluetlere uygun kalıp değişikliklerini yapabilmek, fit kaynaklı hataları tanıyıp giderecek önerilerde bulunabilmek, üretimi için gereken makineleri kullanabilmek üzere denim projeleri üzerinde çalışılacaktır.


FA 360 Kurumsal Giysi ve Üniforma Tasarımı

Bu ders öğrencilerin özellikle kurumsal giysi ve üniforma sektörüne yoğunlaşan bir portfolyo geliştirmelerine olanak sağlayarak, var olan tasarım becerilerine katkıda bulunacaktır. Öğrenciler, hizmet sektörü içerisinde bulunan konaklama, catering, otelcilik, bankacılık ve havacılık gibi çeşitli endüstrilerin giysi gerekliliklerini keşfedeceklerdir. Ayrıca spor kulüpleri, spa ve fiziksel egzersiz merkezlerinde kullanılmak üzere üretilen giysileri inceleme fırsatı bulacaklardır. Öğrenciler, müşteri talepleri, kurumsal kimlik, fonksiyonel yeterlilik ve ürün sınırları gibi bileşenler çerçevesinde konsept geliştirmeyi öğrenebilecek; renk, kumaş, ve baskı - nakış gibi bitim teknikleri konusunda bilgi sahibi olabileceklerdir. Profesyonel sunum ve bilgisayar destekli tasarım teknikleri konularına verilen önem öğrencilerin güçlü bir çalışma portfolyosu hazırlamalarına yardımcı olacaktır.


FA 390 Modada Marka İletişimi

Bu ders kapsamında modada marka iletişiminin içerdiği temel kavramlar tanıtılacaktır. Global moda pazarındaki büyük markaların iletişim stilleri analiz edilerek bu konudaki farklı anlayışları tespit edilecektir.


FA 401 Moda Trendleri ve Öngörüsü

Dersin ilk bölümünde öğrenciler hikaye panoları ile moda kavramlarını görselleştirecek, ikinci bölümünde ise gelecek sezon için bir moda trendi öngörerek yaratıcı sunumunu gerçekleştireceklerdir.


FA 403 Moda Satınalmacılığı

Öğrenciler satın alma işlevini ve onu çevreleyen iş çevrelerini ve satın alamcının sorumluluklarını öğrenir.


FA 410 Tasarım ve Kumaş İlişkisi

Bu ders temel dokuma örgüler kullanılarak farklı dokuma kumaşlar tasarlanması için temel bilgileri sağlar. Ayrıca tasarlanan numune kumaşlar ile bir sunum dosyası hazırlanmasını kapsar.


FA 411 Moda Fotoğrafçılığı ve Stilizasyonu

Bu ders temel fotoğrafçılık, ışık bilgisi ve moda fotoğrafçılığının tarihsel gelişim sürecinde oluşan eğilimleri tespit etme ve görselleştirme olanağı sağlar.


FA 415 Defile Organizasyonu ve Moda Koreografisi

Bu derste öğrenciler tüm teknik detayları ile bir moda defile düzenlerler.


FA 416 Yazı ile Tasarım Anlatıları

Ders öğrencileri sunuma yönelik olarak hazırlanan tasarımlar ile ilişkilendirmek suretiyle yazma, konuşma ve çeşitli yazılı ifade teknikleri ile ilgili çalışmalar yapabilmelerini amaçlar. Kendi tasarım ve sanatsal çalışmaları için teorik ve pratik anlatım tekniklerini içerir. Dersin sonunda öğrenciler yazım teknikleri konusunda etkili ifadeler kullanma becerisine sahip olurlar. Kendilerini “ imgesel yazma”, “kurgusal metin pratikleri” “yazılı ifade teknikleri” yaratıcı yazma” konusunda geliştirirler. Öğrenciler aynı zamanda semiyotik, kültürel çalışmalar, edebiyat ve sosyoloji gibi alanlarda eleştirel düşünerek ve tasarım kavramlarını kullanarak gerek yazılı gerekse de sözel olarak farklı tekniklerle pratik uygulamalar yaparlar.


FA 417 İleri Kalıp Yapımı Teknikleri

Karmaşık ve ince işçilik gerektiren ürünleri tasarlama ve üretebilme niteliği geliştirmek.


FA 419 Çağdaş Moda Tasarımcıları

Önemli çağdaş moda tasarımlarına ait bir arşivinin öğretilmesini sağlar; öğrencilerin bundan sonraki araştırmaları için referans kaynağı olabilecek tasarımcı koleksiyonları ve biyografileri hakkında bilgi verir.


FA 421 Filmlerde Giysiler

Derslerde teori ve tarih özet olarak öğretilecektir.İlk dersten itibaren simultane bir biçimde film izleme ve tartışmalar başlayacaktır. Bu, ders boyunca en önemli aktivite olarak kalacaktır. Bu ders temasal olarak ayrılmış 3 bölümden oluşacaktır: a. Moda endüstrisi hakkında olan filmler, b. Filmler, giysi ve kimlik, c. Filmler, giysi ve hikaye anlatıcılığı


FA 423 Moda Ürünleri ve Teknolojilerindeki Yenilikler

Bu ders, moda tasarımı disiplinini, yenilikçi tasarım malzeme ve üretim teknikleri ile ilişkilendirebilmek üzere yeni bir bakış açısı oluşturur. Toplumdaki güncel ihtiyaçlar incelenerek, bu ihtiyaçlara destek olabilecek fonskiyonel giysi tasarım çözümleri yaratılır veya giyilebilir sanat projesi olarak hazırlanır.


FA 425 Kozmetiklerin Kültürel Tarihi

İçerik Yok!


FA 427 Paris, Moda ve Empresyonist Resim

Bu ders üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, empresyonist resim, derslerde, belgeselleri izleyerek ve okumalarla tanıtılacaktır. İkinci bölümde teorik bilgiler, film ve okumaların yardımıyla, 1860-1890 yılları arasında Paris’teki kültürel atmosfer tartışılacaktır. Bu dönem, 'Modern olma' fikrinin tarihte ilk kez önem kazandığı büyüleyici bir dönemdir. Moda olgusunun ortaya çıkışı da bu dönemin önemli bir parçası olup ders özellikle bu konuya odaklanacaktır. Dersin üçüncü ve son bölümünde, kıyafetlerin önemli bir rol oynadığı birkaç eser üzerinde önemle durulacaktır. Öğrenciler eserlerden bir tanesini seçerek dersin bütün ana yönlerini dikkate alacak şekilde analiz edecektir.


FA 430 Erkek Giyimi Tasarım Stüdyosu

Dünya giyim endüstrisinde hem tasarım dili hem de üretim yöntemleri ile kendi farklı yolunu izleyen erkek giyim ürünlerinin daha iyi tanınması hedeflenmektedir. Bu alanda çalışmayı düşünen öğrencilerin ürünün teknik özelliklerine hakimiyetlerini arttırmak ve tasarım süreçlerindeki tüm aşamaları daha detaylı olarak uygulayabilmelerine olanak sağlaması planlanmaktadır.


FB 401 Moda Satınalmacılığı ve Yönetimi

• Moda Pazarlama Yönetimi; moda satınalmacılığı ve merchandising; trendlerin belirlenmesi ve analizi; tüketici davranışlarının incelenmesi; pazar araştırması ve hedef pazarın belirlenmesi; ürün geliştirme ve satınalma süreci; bütçe, trendler, hedef pazar ve marka kimliğine uygun koleksiyon planlanması.


FD 304 İleri Tekstil Stüdyosu

Bu ders moda tasarımında kullanılan farklı kumaş manipülasyon tekniklerinin uygulamalarını kapsar.


FD 311 Kostüm Tasarımı

Bu ders Moda Tasarımı Bitirme Projesi dersinin bir uzantısı niteliğindedir. Uygulamalı bir yapıya sahip olduğu için 3. ve 4. sınıf moda tasarımı öğrencilerinin bu dersi alması daha uygun olacaktır.


FD 313 Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama

Bu ders, endüstride yaygın olarak kullanılan CAD programlarının fonksiyonlarının öğrencilere öğretilmesi, bu fonksiyonları kullanılarak giysi kalıbı uygulamalarının yapılması ve bu program aracılığıyla kalıp çıkarma metotlarının yeniden çalışılmasını içerir.


FD 404 Moda Tasarımı için Portfolyo Tasarımı

Öğrenciler basılı ve web'de bir portfolyo düzenlenmesi ve koleksiyonlarına göre kendi kurumsal kimliklerini oluşturma anlamında kavramsal ve uygulamalı dijital görsel iletişim teknikleri hakkında bilgi sahibi olurlar.


FD 411 İleri Çizim Stüdyosu

Bu ders kapsamında öğrencilere insan bedeni detayları, çeşitli malzemelerin duruş biçimleri, temel çizim prensipleri gösterilir.


FD 413 Yenilikçi Moda Tasarım Çalışmaları

Muhtemel hazır giyim ve yüksek moda teknolojilerini ve materyallerini kullanarak ve yeni öneriler getirerek yenilikçi ve geleceğe yönelik giysi tasarım ürünleri yaratmak. Yenilikçi ve geleceğe yönelik kumaş, materyal ve giysi birleştirme tekniği bilgilerini uygulayarak sosyal veya fonksiyonel bir giysi tasarım problemine çözüm getiren fonksiyonel tasarımlar yaratmak veya giyilebilir sanat projesi olarak hazırlamak.


FD 415 Moda Tasarım Yarışması Projesi

Bu derste Türkiye’de ve dünyada modanın farklı sektörlerine yönelik düzenlenen tasarım yarışmalarının takvimi ve şartnameleri incelenerek öğrenciler bir ulusal ve bir uluslararası yarışmaya katılabilecek şekilde hazırlanacaklardır.


FD 417 İleri Giysi Oluşturma

Daha karmaşık ve daha ince işçilik gerektiren ürün üretebilme niteliği geliştirmek.


FD 420 Moda Tasarımında Makyaj

Bu ders kapsamında öğrencilere insan bedeni üzerinden çeşitli makyaj malzemelerin duruş biçimleri, temel makyaj stilleri gösterilir. Oluşturulan yüz ve beden kompozisyonları çeşitli artistik malzemelerle boyutlandırılarak karakterler yaratmak amaçlanır. Beden yoluyla yeni imajlar yaratarak yeni sunum şekilleri hedeflenir.


FFD 304 Tasarım Endüstrisinde Markalaşma

Bu ders tasarim sektorunu baz alarak ogrencilerin bir isletme bakis acisiyla bilimsel arastirma metodlarini kullanarak marka yaratmayi, markalasmanin onemini ve nasil korunacagini pazar arastirmalariyla, yazilan makalelerle ve bir sirket ele alinarak yapilan marka arastirma/yaratma projesini kapsar.


FFD 306 Tasarımcılar için Fikri Mülkiyet Hakları

Dersin amacı; öğrencileri temek hukuk bilgileri ile ve hukuken korunması mümkün olan yeni ve özgün tasarım kavramı ile tanıştırmak, yeni ve özgün bir tasarımın hukuken korunabilmesi için yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmek ve Fikri ve Sınai Haklardan marka, patent ve tasarımlara ilişkin sınai mülkiyet hakları ve telif hakları gibi konularda fikir sahibi olmalarını sağlamak. Ayrıca hukuken yeni, özgün ve korumaya değer tasarım kavramının ve bu tasarımların hukuken korunması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi


MMC 220 İletişim Kuramları

Bu ders çerçevesinde aşağıdaki kuramlar incelenecektir: çoğulcu medya paradigması, Marxist medya kuramı, eleştirel medya kuramı, medyanın ekonomi politiği, kültürel çalışmalar.