Program Hakkında

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programının eğitim süresi iki yıldır. Programın amacı, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp bölümlerinde kullanılan Bilgisayarlı Tomografi, PET-BT, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Dijital Röntgen, Floroskopi ve Dijital Anjiyografi cihazlarını kullanabilen ve bunların bakımlarını sağlayabilen nitelikli yardımcı sağlık elemanları yetiştirmektir. Programın tüm teorik dersleri üniversitemizin teknolojik donanımlı sınıf ve laboratuvarlarında tecrübeli eğitimciler tarafından, pratik dersleri ise anlaşmalı hastanelerin ve görüntüleme merkezlerinde yapılacaktır. Bu programın eğitim süresinde öğrencilerimiz; anatomi, fizyoloji, fizik gibi temel bilim derslerinin yanı sıra tıbbi ve radyolojik terminoloji, radyolojik anatomi gibi mesleki terimlere aşina kılacak dersleri ve radyasyon güvenliği, görüntüleme cihazlarının yapısı ve kullanımının öğrenildiği meslek dersleri ile iletişim, etik gibi mesleki uygulamaya yönelik dersleri alacaklardır. Uygulama ağırlıklı eğitimlerini yaz stajlarında yaptıkları alan uygulamaları ile pekiştirip mesleğe hazırlanacaklardır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz “Sağlık Teknikeri” unvanı ile programdan mezun olurlar. Programdan mezun olan öğrencilerimiz ilgili mevzuat doğrultusunda dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde “Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerinde dört yıllık lisans eğitimine de devam edebilirler.

gibi etkenler bu bölümüme olan ilgilinin artmasını sağlamıştır.

Bu alanında kariyer hedefleyenleri programımızda görmekten mutluluk duyacağız.