Program Hakkında

Hukuk lisans programının amacı, hukukun temel ilkelerini ve uygulamasını özümsemiş, alanında yetkin hukukçular yetiştirmektir.