Program Hakkında

Dünya ekonomisi ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve küreselleşme uzmanlaşmış ve disiplinler arası eğitim veren programların geliştirilmesi gereğini doğurmuştur. İşte Dış Ticaret Programı da işletme ve iktisat disiplinlerini temel alan, esnek, uluslararası odaklı ve tüm sektörlerin uluslararası ticaret etkinliğinin gerektirdiği uzmanlık konularını içeren bir programdır.