2013-2019 Öğretim Yıllları arasındaki Öğretim Programı


Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
MATH 101Genel Matematik I3036
ENG 101İngilizcede Akademik Beceriler I2233
IUE 100Oryantasyon ve Kariyer Planlama1012
ECON 101Mikroekonominin İlkeleri3036
SFL 1013İkinci Yabancı Diller I2234
POOL 004GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum3036
HIST 100Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi4044
Toplam 31
1. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
ECON 102Makroekonominin İlkeleri3036
ENG 102İngilizcede Akademik Beceriler II2234
SFL 1024İkinci Yabancı Diller II2234
MATH 102Genel Matematik II3036
TURK 100Türk Dili4044
POOL 002GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri3036
Toplam 30
2. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
SFL 201İkinci Yabancı Diller III2234
ECON 211Mikroekonomi Teorisi I3036
ELEC 001Seçmeli Ders I3035
BA 221Finansal Muhasebe3035
MATH 280Olasılık ve İstatistiğe Giriş2236
ELEC 002Seçmeli Ders II3034
Toplam 30
2. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
ECON 202Makroekonomi Teorisi3036
ECON 212Mikroekonomi Teorisi II3035
SFL 202İkinci Yabancı Diller IV2234
LAW 300İşletme Hukuku3035
POOL 005GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim3036
ELEC 003Seçmeli Ders III3034
Toplam 30
3. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
ECON 301Ekonometri3036
ECON 305Uluslararası Ekonomi I3036
ECON 303Para ve Banka3036
ELEC 004Seçmeli Ders IV3034
ELEC 005Seçmeli Ders V3034
ELEC 006Seçmeli Ders VI3034
Toplam 30
3. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
ENG 310İngilizce Temel Konuşma Becerileri3034
ECON 306Uluslararası Ekonomi II3036
ELEC 007Seçmeli Ders VII3035
ELEC 008Seçmeli Ders VIII3035
ELEC 009Seçmeli Ders IX3035
ELEC 010Seçmeli Ders X3035
Toplam 30
4. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
ECON 401Türkiye Ekonomisi3036
ENG 410Kariyer gelişimi için İngilizce3034
POOL 007GED - İnovasyon ve Girişimcilik3304
ELEC 011Seçmeli Ders XI3036
ELEC 012Seçmeli Ders XII3036
ST 304Staj (4 hafta)0004
Toplam 30
4. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
ECON 496Seminer3038
POOL 006GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler3034
ELEC 013Seçmeli Ders XIII3036
ELEC 014Seçmeli Ders XIV3036
ELEC 015Seçmeli Ders XV3036
Toplam 30
Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
ECON 203Ekonomi Tarihi3036
ECON 208Kamu Maliyesi3035
ECON 213Matematiksel İktisat I3035
ECON 214Matematiksel İktisat II3036
ECON 300İleri Makroekonomik Teori3036
ECON 304Para Teorisi ve Politikası3034
ECON 311Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar3034
ECON 314İktisadi Düşünceler Tarihi3035
ECON 315Bölgesel İktisat3034
ECON 317Avrupa Birliği Ekonomisi3035
ECON 318Makroekonominin Konuları3035
ECON 322Teknoloji İktisadı3034
ECON 324Uygulamalı Ekonometri3035
ECON 330Çevre Ekonomisi3035
ECON 405Ekonomik Büyüme3036
ECON 407Uygulamalı İktisadi Analiz3036
ECON 408İleri Büyüme Teorileri3036
ECON 409Politik Ekonomi3036
ECON 411Kamu Ekonomisi3035
ECON 412Endüstriyel Organizasyon3036
ECON 415Yönetim Ekonomisi3035
ECON 416Zaman Serisi Analizi3036
ECON 418Oyun Teorisi3036
ECON 424Türkiye Ekonomisinde Güncel Sorunlar3035
ECON 426Kalkınma Ekonomisi3035
ECON 428Çalışma Ekonomisi3035
ECON 430Sosyal ve Ekonomik Ağlar3036
ECON 440Sağlık Ekonomisi3035
ECON 444Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi3036
ECON 450Kültürel Ekonomi3035
ECON 465Ekonomik Uygulamalar ile Veri Bilimine Giriş3036
INS 411Aktüerya Bilimi3035
Kısıtlı Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
Diğer Notlar

Mezun olabilmek için toplamda 240 ECTS'lik ders alınması gerekmektedir.   Bölüm öğrencileri toplam 240 ECTS'yi sağlayacak şekilde GED ve seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir.

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Ekonomi Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 15 adet seçmeli ders almakla yükümlüdür. ("ECON 466 - Alan Uygulamaları" dersi 3 adet bölüm seçmeli dersine sayılacaktır.)
 Seçmeli dersler; 
               -11 adet bölüm,
               -4 adet bölüm dışı seçmeli şeklinde alınmalıdır.

GED Dersleriyle İlgili Önemli Açıklamalar
Ekonomi Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 10 adet GED (Genel Eğitim)  dersi almakla yükümlüdür.
GED derslerinden; 
               -1 adeti "Doğa ve Yaşam Bilimleri" alanından,
               -3 adeti "Matematik ve Bilgisayar Bilimleri" alanından,
               -4 adeti "Sosyal Bilim alanından, (A alanından 2 adet, B alanından 1 adet, C alanından 1 adet olacak şekilde)
               -1 adeti "Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler" alanından,
               -1 adeti "İnovasyon ve Girişimcilik" alanından alınmalıdır.

(*) Bölüm Seçmeli dersleri, "Genel" ve " Alan Seçmeli" dersleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Öğrenciler bölüm seçmeli derslerinden 4 adetini her bir alandan bir tane olmak üzere  almakla yükümlüdürler.  Diğer bölüm seçmelilerini istedikleri alandan veya Genel seçmeli dersleri arasından tercih edebilirler. Alan Seçmeli Dersleri aşağıda belirtilmektedir:

AlanKoduDersin Adı
Mikroekonomi AlanıECON 428
ECON 412
ECON 418
ECON 450
ECON 440
ECON 430
ECON 411
Çalışma Ekonomisi
Endüstriyel Organizasyon
Oyun Teorisi
Kültürel Ekonomi
Sağlık Ekonomisi
Sosyal ve Ekonomik Ağlar
Kamu Ekonomisi
Makroekonomi AlanıECON 405
ECON 408
ECON 300
ECON 304
ECON 318
Ekonomik Büyüme
İleri Büyüme Teorisi
İleri Makroekonomik Teori
Para Teorisi ve Politikası
Makroekonominin Konuları
Uygulamalı Ekonomik Analiz AlanıECON 324
ECON 416
ECCN 407
ECON 430
ECON 465
Uygulamalı Ekonometri
Zaman Serisi Analizi
Uygulamalı İktisadi Analiz
Sosyal ve Ekonomik Ağlar
Ekonomik Uygulamalar ile Veri Bilimi
Kalkınma Ekonomisi AlanıECON 426
ECON 314
ECON 409
ECON 405
ECON 440
Kalkınma Ekonomisi
İktisadi Düşünceler Tarihi
Politik Ekonomi
Ekonomik Büyüme
Sağlık Ekonomisi

Ekonomi Bölümü öğrencileri bir alanda uzmanlaşabilmektedir. Uzmanlık belgesi almak için o gruptaki tüm derslerin tamamlanması gerekmektedir.  Uzmanlık alanları aşağıda belirtilmektedir:

Uygulamalı Ekonomi : ECON 324 - Uygulamalı Ekonometri,  ECON 407 - Uygulamalı İktisadi Analiz, ECON 430 - Sosyal ve Ekonomik Ağlar, ECON 415 - Yönetim Ekonomisi.
Uluslararası Ekonomi: ECON 317 - Avrupa Birliği Ekonomisi, ECON 311 - Uluslararası Ekonomik Kurumlar, ECON 315 - Bölgesel İktisat.
Yönetim(İşletme) Ekonomisi: ECON 412 - Endüstriyel Organizasyon, ECON 418 - Oyun Teorisi, ECON 415 - Yönetim Ekonomisi.
Sağlık Ekonomisi: ECON 208 - Kamu Maliyesi, ECON 411 - Kamu Ekonomisi, ECON 440 - Sağlık Ekonomisi, ECON 324 - Uygulamalı Ekonometri.
Enerji ve Çevre Ekonomisi: ECON 330 - Enerji Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, ECON 446 - Doğal Kaynaklar Ekonomisi,  ECON 315 - Bölgesel İktisat.
Finans Ekonomisi: ECON 414 - Finans Ekonomisi, ECON 214 - Matematiksel İktisat II, ECON 304 - Para Teorisi ve Politikaları, ECON 416 - Zaman Serisi Analizi.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr