2013-2019 Öğretim Yıllları arasındaki Öğretim Programı


Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
IUE 100Oryantasyon ve Kariyer Planlama1012
ENG 101İngilizcede Akademik Beceriler I2233
TURK 100Türk Dili4044
MATH 153Genel Matematik I2236
SFL 1013İkinci Yabancı Diller I2234
SE 113Programlamaya Giriş 2236
PHYS 100Genel Fizik I2236
Toplam 31
1. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
MATH 154Genel Matematik II2236
HIST 100Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi4044
ENG 102İngilizcede Akademik Beceriler II2234
SFL 1024İkinci Yabancı Diller II2234
CIVE 102Mühendislik Kavramları ve Çözümleri1226
CHEM 100Genel Kimya2236
Toplam 30
2. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
SFL 201İkinci Yabancı Diller III2234
CIVE 201Mühendislik Mekaniği I: Statik3036
CIVE 205Malzeme Bilimine Giriş2236
MATH 207Diferansiyel Denklemlere Giriş I2235
ELEC 001Seçmeli Ders I3035
POOL 006GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler3034
Toplam 30
2. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
SFL 202İkinci Yabancı Diller IV2234
POOL 004GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum3034
CIVE 208Akışkanlar Mekaniği3036
CIVE 202Teknik Çizim2234
CIVE 204Mühendislik Mekaniği II: Dinamik3036
CIVE 206Mukavemet2236
Toplam 30
3. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
CIVE 301Yapısal Analiz I3246
CIVE 303Zemin Mekaniği I3245
CIVE 305Hidromekanik3246
ELEC 002Seçmeli Ders II3035
ELEC 003Seçmeli Ders III3034
ST 204Staj (4 hafta)0004
Toplam 30
3. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
CIVE 304Çelik Yapı Tasarımı3034
CIVE 302Betonarme I3244
ENG 310İngilizce Temel Konuşma Becerileri3034
ELEC 004Seçmeli Ders IV3035
MATH 208Diferansiyel Denklemlere Giriş II2235
ELEC 005Seçmeli Ders V3038
Toplam 30
4. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
MATH 240Mühendisler için Olasılık3036
ENG 410Kariyer gelişimi için İngilizce3034
ELEC 006Seçmeli Ders VI3035
ELEC 007Seçmeli Ders VII3035
FENG 497Çok Disiplinli Mühendislik Projeleri2236
ST 304Staj (4 hafta)0004
Toplam 30
4. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
POOL 003GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler3034
ELEC 009Seçmeli Ders IX3035
ELEC 008Seçmeli Ders VIII3036
ELEC 010Seçmeli Ders X3034
ELEC 011Seçmeli Ders XI3035
FENG 498Mühendislik Bitirme Projesi2236
Toplam 30
Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
CIVE 307Yapı Malzemeleri2235
CIVE 310Yapısal Analiz II3036
CIVE 410Betonarme II3035
CIVE 412İleri Çelik Tasarımı3036
CIVE 414Temel İnşaatı3036
CIVE 416Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modelleme3036
CIVE 418Yapı Sağlığı İzlemesi3036
CIVE 420İleri Yapı Statiği3036
CIVE 422Matriks Analizi3036
CIVE 424Hidroloji ve Su Kaynakları3035
CIVE 426Yapı Dinamiğine Giriş3036
CIVE 428Deprem Mühendisliği3036
CIVE 430Akarsularda Katı Madde Taşınımı3035
CIVE 431Öngerilmeli Beton3035
CIVE 432Hidrolik Yapıların Tasarımı3035
CIVE 434Kararsız Akımların Analizi3035
CIVE 436Hidrolik Fiziksel Modeller3035
CIVE 438Beton Teknolojisi3035
CIVE 440Yeraltısuyu Mühendisliği3035
CIVE 441Prefabrike Yapılar3035
CIVE 442Ulaştırma Mühendisliği3035
CIVE 444Su İletim ve Dağıtım Sistemlerinin Tasarımı3035
CIVE 450Kıyı ve Liman Mühendisliği3035
CIVE 451İnşaat Mühendisleri için Sayısal Yöntemler2238
CIVE 460Zemin İyileştirme Teknikleri2235
CIVE 470Kıyı Bölgesi Yönetimi3035
CIVE 480Yapı İşletmesi3035
CIVE 490İleri Zemin Mekaniği2235
Kısıtlı Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
Diğer Notlar

 

Öğrencilerin mezun olabilmesi için toplamda 240 ECTS'lik ders alınması gerekmektedir. Bölüm öğrencileri toplam 240 ECTS'yi sağlayacak şekilde GED ve seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir.

 

Öğrencilerin mezun olmak için 8 Adet Teknik Seçmeli3 Adet Serbest Seçmeli olmak üzere toplam 11 Seçmeli ders alması gerekmektedir.

 

Teknik seçmeli dersler: En az 5 tanesi CIVE kodlu dersler olmak üzere AE, BME, CE, CIVE, EEE, FE, GBE, IE, MCE, ME, SE, MATH, PHYS kodlu 2 veya daha üst sınıf derslerinden seçilebilir.

 

Serbest seçmeli dersler: GED (Genel Eğitim) ve zorunlu ikinci yabancı dil dersleri hariç olmak üzere üniversite genelinde açılan ve İngilizce olarak verilen lisans düzeyindeki derslerden seçilebilir (serbest seçmeli dersler, teknik seçmeli derslerden de seçilebilir)

 

Teknik seçmeli derslerden biri (ELEC 005) 8 AKTS’lik AE, BME, CE, CIVE, EEE, FE, GBE, IE, MCE, ME, SE, MATH, PHYS kodlu 2 veya daha üst sınıf derslerinden olmak zorundadır.

 

Önemli Notlar:

 

1. Alınacak Teknik ya da Serbest seçmeli derslerin AKTS kredilerine dikkat edilmesi önemlidir. Alınması gereken seçmeli ders AKTS kredisinden daha düşük kredili bir seçmeli ders seçilmemesi gereklidir, aksi halde toplamda 240 AKTS’lik ders alma zorunluluğu ihlal edilecek ve mezuniyet koşulları sağlanamayacaktır.

 

2. Teknik Seçmeli, Serbest Seçmeli ya da GED dersleri seçilirken, seçilecek derslerin izlencesi mutlaka incelenmelidir ve müfredatta alınan ya da alınacak derslerle aynı, benzer ya da daha az kapsamlı olup olmadığı içerik açısından kontrol edilmelidir. Bu tip durumlarda seçilen dersler herhangi bir seçmeli ders (Teknik Seçmeli, Serbest Seçmeli, ya da GED) olarak sayılmayacak ve müfredatta yer alan herhangi bir yeterliliği yerine getirmeyecektir. Bu durumda olan dersleri seçmeyiniz. Örnek olarak;  MATH 153 alan ya da alacak bir öğrenci MATH101, MATH102 derslerini seçmeli olarak seçerse bu dersler herhangi bir mezuniyet koşuluna sayılmayacaktır. İkinci bir örnek olarak, SE115 dersi alan bir öğrenci SE113 kodlu dersi seçerse aynı şekilde içerik açısından daha az kapsamlı olduğu için teknik veya serbest seçmeli ders olarak kabul edilmeyecektir. CIVE 201 Mühendislik Mekaniği I: Statik dersini alan bir öğrenci ME 205 Statik dersini alırsa aynı şekilde herhangi bir seçmeli ders yerine sayılmayacaktır. Tereddüt edilen durumlarda öğrenciler danışmanlarından bilgi alabilirler.
 

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr