2013-2019 Öğretim Yıllları arasındaki Öğretim Programı


Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
CHEM 100Genel Kimya2236
SE 115Programlamaya Giriş I2236
IUE 100Oryantasyon ve Kariyer Planlama1012
MATH 153Genel Matematik I2236
SFL 1013İkinci Yabancı Diller I2234
HIST 100Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi4044
ENG 101İngilizcede Akademik Beceriler I2233
Toplam 31
1. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
SE 116Programlamaya Giriş II2236
SFL 1024İkinci Yabancı Diller II2234
MATH 154Genel Matematik II2236
ENG 102İngilizcede Akademik Beceriler II2234
TURK 100Türk Dili4044
PHYS 100Genel Fizik I2236
Toplam 30
2. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
EEE 205Elektrik Devre Temelleri2235
CE 221Veri Yapıları ve Algoritmalar I3247
CE 215Bilgisayar Bilimleri için Ayrık Matematik3036
SFL 201İkinci Yabancı Diller III2234
POOL 005GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim3034
ELEC 001Seçmeli Ders I3034
Toplam 30
2. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
SFL 202İkinci Yabancı Diller IV2234
CE 223Veri Tabanı Sistemleri3247
EEE 206Elektroniğe Giriş2235
MATH 240Mühendisler için Olasılık3036
POOL 004GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum3034
ELEC 002Seçmeli Ders II3034
Toplam 30
3. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
CE 303İşletim Sistemleri3248
ELEC 003Seçmeli Ders III3035
ELEC 004Seçmeli Ders IV2237
EEE 242Sayısal Tasarım2235
SE 302Yazılım Mühendisliğinin İlkeleri3035
Toplam 30
3. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
CE 302Mikroişlemciler2238
CE 306Bilgisayar Ağları ve İletişimi2237
MATH 250Mühendisler İçin Doğrusal Cebir3036
ENG 310İngilizce Temel Konuşma Becerileri3034
ELEC 005Seçmeli Ders V3035
Toplam 30
4. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
CE 308Hesaplama Kuramı3247
ENG 410Kariyer gelişimi için İngilizce3034
ST 304Staj (4 hafta)0004
ELEC 007Seçmeli Ders VII3035
FENG 497Çok Disiplinli Mühendislik Projeleri2236
ELEC 006Seçmeli Ders VI3034
Toplam 30
4. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
ELEC 008Seçmeli Ders VIII3038
ELEC 009Seçmeli Ders IX3034
FENG 498Mühendislik Bitirme Projesi2236
ELEC 010Seçmeli Ders X2237
ELEC 011Seçmeli Ders XI3035
Toplam 30
Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
CE 304İşletim Sistemleri Güvenliği2235
CE 320MATLAB ile Uygulama Geliştirme3035
CE 322Örüntü Tanıma3035
CE 340Kriptografi ve Ağ Güvenliği3035
CE 344İleri Otomatik Öğrenme3035
CE 345Otomatik Öğrenmeye Giriş3035
CE 350Linux Araçları ve Kabuk Programlama3035
CE 360Kablosuz İletişim3035
CE 370Dağıtık Veri Tabanı Sistemleri3035
CE 380Hesaplamalı Geometri3035
CE 390Algoritma Analizi3035
CE 395Otomatik Öğrenme Özel Konuları3035
CE 401Algoritma Tasarımı3035
CE 403Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyon2235
CE 405Biyoenformatik için Programlama3035
CE 407Bulut Bilişime Giriş3035
CE 450Dağıtık Sistemler ve Paralel Hesaplama3035
CE 455Derin Sinir Ağları3035
CE 462Seyrek Temsillemeye Giriş3035
CE 466Bilgisayarla Görme3035
CE 470Yapay Sinir Ağlarına Giriş3035
CE 475Otomatik Öğrenme Temelleri ve Uygulamaları2237
CE 476Müzik ve Bilgisayarlar3035
CE 477Veri Bilimi3035
CE 485Doğrusal ve Tamsayı Programlama3038
CE 490Dijital Görüntü İşlemeye Giriş3035
IE 252Optimizasyon II2236
IE 311Kantitatif Üretim Planlaması3036
IE 312İmalat Dinamikleri ve Denetimi3036
IE 313İnsan Faktörleri Mühendisliği3035
IE 314Tesis ve Malzeme Nakil Tasarımı3035
IE 315Sıralama ve Çizelgeleme3036
IE 325Tedarik Zincirlerinin Modellenmesi ve Analizi3035
IE 326Envanter Planlama3036
IE 327Üretim Yönetiminde Özel Konular 3036
IE 328Üretim ve Hizmet Sistemleri Yönetimi3035
IE 329Yalın Üretim3035
IE 337Endüstride Benzetim Uygulamaları2236
IE 338İmalat Sistemlerinde Rassal Modeller 3036
IE 339Kuyruk Sistemleri3036
IE 341Rassal Süreçlere Giriş3036
IE 342Karar Teorisi3035
IE 343Veri Madenciliği3035
IE 344Kalite Maliyetleri3035
IE 345Teknolojide Yenilikçilik3035
IE 346Mühendislik Ekonomisi3035
IE 354Kombinatoryel Optimizasyon3036
IE 355Matematiksel Modelleme Sanatı2236
IE 357Optimizasyonda Özel Konular 3036
IE 358Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler 3036
IE 359Ağ Optimizasyonu3036
IE 361Oyun Kuramı 3036
IE 371Mühendislik Sistemleri Analizi3036
IE 372Proje Yönetimi 3035
IE 373Endüstride Bilgisayar Uygulamaları 2235
IE 374Uygulamalı Üretim Sistemleri 2235
IE 375Finansal Mühendislik3035
ME 460Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji2235
SE 204İnsan-Bilgisayar Etkileşimi3035
SE 306Veri Tabanı Yönetim Sistemleri2235
SE 307Nesnel Tabanlı Programlamanın Kavramları2237
SE 309Programlama Dilleri Kavramları2238
SE 310İleri C++: Şablonlar ve Soysal Programlama3035
SE 311Yazılım Mimarisi2237
SE 313Bilgisayar Grafiği3035
SE 315Yazılım Proje Yönetimi2235
SE 320Bilgisayar Oyunlarına Giriş3035
SE 330İleri Düzeyde Oyun Geliştirme3035
SE 344Yazılım Testi3035
SE 350Oyun Tasarımı3035
SE 352Bilgisayar Oyunlarında Ağ Programlama3035
SE 354Bilgisayar Oyunlarında Yapay Zeka3035
SE 355Mobil Oyun Geliştirme3035
SE 360Yazılım Geliştirmede İlerlemeler3035
SE 362Sunucu-Taraflı Skript Dilleri3035
SE 366Sayısal Çözümleme3038
SE 370Web Servisleri Programlaması3035
SE 372Web Sayfası Tasarımı:HTML5 3035
SE 375Sistem Programlama2237
SE 380Mobil Uygulama Geliştirme3035
SE 390Mobil Cihazlar için Yazılım Mühendisliği3035
SE 420Yapay Zeka ve Uzman Sistemler3035
SE 431Bilgisayar Oyunlarında 3B Modelleme3035
SE 432Bilgisayar Oyunlarında 3B Animasyon3035
SE 460Yazılım Ölçümü3035
SE 470Yazılım Bakımı3035
SE 480İstemci-Taraflı Skript Dilleri3035
SE 482E-iş: Yönetim, Güvenlik, Pazarlama 3035
Kısıtlı Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
Diğer Notlar

Öğrencilerin mezun olabilmesi için toplamda 240 ECTS'lik ders alınması gerekmektedir. Bölüm öğrencileri toplam 240 ECTS'yi sağlayacak şekilde GED ve seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında 1. ve 2. ve 3. sınıf olan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin mezun olmak için 7 Adet Teknik Seçmeli, 4 Adet Serbest Seçmeli olmak üzere toplam 11 Seçmeli ders alması gerekmektedir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında 4. sınıf olan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin mezun olmak için 7 Adet Teknik Seçmeli, 5 Adet Serbest Seçmeli olmak üzere toplam 12 Seçmeli ders alması gerekmektedir.

Teknik seçmeli dersler: En az 3 tanesi SE veya CE kodlu dersler olmak üzere AE, BME, CE, CIVE, EEE, GBE, FE, IE, MCE, ME, SE, MATH kodlu 2 veya daha üst sınıf derslerinden seçilebilir.

SE veya CE kodlu teknik seçmeli derslerden biri (ELEC 008) 8 AKTSlik SE veya CE veya MATH kodlu derslerden olmak zorundadır.
SE veya CE kodlu teknik seçmeli derslerden ikisi (ELEC 004-ELEC010) 7 AKTSlik SE veya CE kodlu derslerden olmak zorundadır.

Serbest seçmeli dersler: GED (Genel Eğitim) ve zorunlu ikinci yabancı dil dersleri hariç olmak üzere üniversite genelinde açılan ve İngilizce olarak verilen lisans düzeyindeki derslerden seçilebilir (serbest seçmeli dersler, teknik seçmeli derslerden de seçilebilir)

Önemli Notlar:

1.Alınacak Teknik ya da Serbest seçmeli derslerin AKTS kredilerine dikkat edilmesi önemlidir. Alınması gereken seçmeli ders AKTS kredisinden daha düşük kredili bir seçmeli ders seçilmemesi gereklidir, aksi halde toplamda 240 AKTS’lik ders alma zorunluluğu ihlal edilecek ve mezuniyet koşulları sağlanamayacaktır.

2.Teknik Seçmeli, Serbest Seçmeli ya da GED dersleri seçilirken, seçilecek derslerin izlencesi mutlaka incelenmelidir ve müfredatta alınan ya da alınacak derslerle aynı, benzer ya da daha az kapsamlı olup olmadığı içerik açısından kontrol edilmelidir. Bu tip durumlarda seçilen dersler herhangi bir seçmeli ders (Teknik Seçmeli, Serbest Seçmeli, ya da GED) olarak sayılmayacak ve müfredatta yer alan herhangi bir yeterliliği yerine getirmeyecektir. Bu durumda olan dersleri seçmeyiniz. Örnek olarak;  MATH 153 alan ya da alacak bir öğrenci MATH101, MATH102 derslerini seçmeli olarak seçerse bu dersler herhangi bir mezuniyet koşuluna sayılmayacaktır. İkinci bir örnek olarak, SE115 dersi alan bir öğrenci SE113 kodlu dersi seçerse aynı şekilde içerik açısından daha az kapsamlı olduğu için teknik veya serbest seçmeli ders olarak kabul edilmeyecektir. CIVE 201 Mühendislik Mekaniği I: Statik dersini alan bir öğrenci ME 205 Statik dersini alırsa aynı şekilde herhangi bir seçmeli ders yerine sayılmayacaktır. Tereddüt edilen durumlarda öğrenciler danışmanlarından bilgi alabilirler.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr