Program Hakkında

Programın amacı; koruma kavramları, restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri; ahşap ve kargir malzeme özellikleri, yapı teknolojisi ve konstrüksiyonu; temel teknik resim kuralları ve bilgisayarda teknik çizim becerisi; geleneksel yapı türleri, tüm taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yapı elemanları, bileşenleri ve bunların işlev, gereç ve biçim özellikleri; geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerinin çıkarılması, analizlerinin yapılması, mevcut durumunun saptanması, restorasyon ve restitüsyon projelerinin çizilmesi; geleneksel el sanatları ile ilgili temel bilgilenmenin kazanılması; tarihi eserlerin envanterlerinin çıkarılması konularında donanımlı, restorasyon laboratuvarlarında çalışabilecek teori ve becerinin kazandırıldığı teknik eleman yetiştirmektir.