DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Türk Dili II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TURK 202
Bahar
2
0
2
1
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Türk Dili Dersi, öğrencilere Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermeyi; onlara duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmayı; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla kelime hazinelerini geliştirmeyi; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğretmeyi; kişiler ve kitleler arasındakiiletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Konuşmanın oluşumunu ve konuşmayı bozan etkenleri kavrayabilecek
  • Etkili konuşma yöntem ve tekniklerini uygulayabilecek
  • Sözlü anlatımla yazılı anlatımın farkını kavrabilecek
  • Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma türlerini ayırt edebilecek
  • İletişimi sağlamada beden dilini etkili bir biçimde kullanabilecek
  • Bilimsel konuşma hazırlama yöntem ve aşamalarını uygulayabilecek
  • Sunum tekniklerini uygulayabilecek
  • Gelecekteki hayatına yönelik olarak, mülakat (iş görüşmesi) tekniklerini kullanabilecek
Tanımı Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 KONUŞMA VE DİNLEME : Konuşma Nedir? Konuşma Neden Önemlidir? Konuşma, Becerilerinin Geliştirilmesi Yakıcı, A. ve ark. (2006). Üniversiteler için Türkçe 2, Sözlü Anlatım. Gazi Kitabevi Ankara, s. 1/ 6
2 KONUŞMA VE DİNLEME: Konuşma Becerilerinin Değerlendirilmesi, Doğru Telaffuzda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Yakıcı, A. ve ark. (2006). Üniversiteler için Türkçe 2, Sözlü Anlatım. Gazi Kitabevi Ankara, s. 6/8
3 DİKSİYON VE ÖNEMİ : Başarılı Bir Diksiyon İçin Uyulması Gereken Kurallar Yakıcı, A. ve ark. (2006). Üniversiteler için Türkçe 2, Sözlü Anlatım. Gazi Kitabevi Ankara, s. 8/ 10
4 DOĞRU YAZIM Yakıcı, A. ve ark. (2006). Üniversiteler için Türkçe 2, Sözlü Anlatım. Gazi Kitabevi Ankara, s. 10/ 13
5 DOĞRU VURGU: Vurgu Çeşitleri Yakıcı, A. ve ark. (2006). Üniversiteler için Türkçe 2, Sözlü Anlatım. Gazi Kitabevi Ankara, s. 13/ 15
6 DOĞRU TONLAMA: Ses Değerinin Yükseltilmesi İçin Yapılması Gereken Uygulamalar, Diksiyon Alıştırmaları Yakıcı, A. ve ark. (2006). Üniversiteler için Türkçe 2, Sözlü Anlatım. Gazi Kitabevi Ankara, s. 15/22
7 KONUŞMA BOZUKLUKLARI VE GİDERİLMESİ: 1. Kişilik ve Davranışlarla İlgili Konuşma Bozuklukları 2. Söyleyişle İlgili Konuşma Yanlışları 3. Bilmemekten Kaynaklana Konuşma Yanlışları Yakıcı, A. ve ark. (2006). Üniversiteler için Türkçe 2, Sözlü Anlatım. Gazi Kitabevi Ankara, s. 24/31
8 BAŞARILI BİR KONUŞMA İÇİN GEREKLİ UNSURLAR: Beden Dilini Kullanmak Yakıcı, A. ve ark. (2006). Üniversiteler için Türkçe 2, Sözlü Anlatım. Gazi Kitabevi Ankara, s. 32/40
9 BAŞARILI BİR KONUŞMA İÇİN GEREKLİ UNSURLAR: Konuşmacının Beden Dili Sinyalleri, Bazı Beden Dili Sinyalleri ve Bunların Anlamları Yakıcı, A. ve ark. (2006). Üniversiteler için Türkçe 2, Sözlü Anlatım. Gazi Kitabevi Ankara, s. 32/42
10 PLANLI BİR KONUŞMA HAZIRLAMAK:Konuşma Metninin Biçimlendirilmesi: Amaç Belirleme, Dinleyiciyi Tanıma, Düşünce Alanı Oluşturma, Bağlantıları Kurma, Veri Toplama, Araştırma, Konuyla İlgili Örnek Sunumlar Yakıcı, A. ve ark. (2006). Üniversiteler için Türkçe 2, Sözlü Anlatım. Gazi Kitabevi Ankara, s. 42/46
11 PLANLI BİR KONUŞMA HAZIRLAMAK: Konuşma Metninin Biçimlendirilmesi: Giriş “Konunun Tanıtılması”, Tartışma ve Gelişme, Sonuç Yakıcı, A. ve ark. (2006). Üniversiteler için Türkçe 2, Sözlü Anlatım. Gazi Kitabevi Ankara, s. 42/46
12 KONUŞMA TÜRLERİ: Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma Özellikleri ve Türleri : Mülakat (İş Görüşmesi), Söyleşi, Açış – Takdim Konuşmaları, Tanıtım Konuşmaları, Panel, Açıkoturum vs. Yakıcı, A. ve ark. (2011). Üniversiteler için Türkçe 2, Sözlü Anlatım. Gazi Kitabevi Ankara, s. 46/53
13 DİNLEME: Dinlemeyi Etkileyen Faktörler, Dinleme ve Dinlediğini Anlama Becerisi Kazandırma, Dinleme Türleri Yakıcı, A. ve ark. (2006). Üniversiteler için Türkçe 2, Sözlü Anlatım. Gazi Kitabevi Ankara, s. 53/62
14 İLETİŞİM VE ANLAMA: İfade, Anlam, Anlama Yakıcı, A. ve ark. (2006). Üniversiteler için Türkçe 2, Sözlü Anlatım. Gazi Kitabevi Ankara, s. 207/222
15 SESE DAYALI DİL YANLIŞLARI: Vurgu Yanlışları, Söyleyiş (Telaffuz) Yanlışları, Duraklama Yanlışlığı, Ses Uyumsuzluğu Yakıcı, A. ve ark. (2006). Üniversiteler için Türkçe 2, Sözlü Anlatım. Gazi Kitabevi Ankara, s. 299/305
16 SESE DAYALI DİL YANLIŞLARI: Vurgu Yanlışları, Söyleyiş (Telaffuz) Yanlışları, Duraklama Yanlışlığı, Ses Uyumsuzluğu ve Genel Tekrar Yakıcı, A. ve ark. (2006). Üniversiteler için Türkçe 2, Sözlü Anlatım. Gazi Kitabevi Ankara, s. 299/305
Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Zeynep Korkmaz ve ark., Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, 6. Baskı, Ankara:YargıYayınevi,2003. Akın Önen, Türkçeyi Türkçe Konuşmak, 2007, İnkılap Yay.Yusuf Çotuksöken, Türk Dili, c. III, Papatya yay., 2003

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
2
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
1
4
    Toplam
41

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010