DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Mühendislik Elektromanyetiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 222
Bahar
3
2
4
5
Ön Koşul(lar)
  PHYS 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere klasik elektrik ve manyetiğin temel ilkelerini ve mühendislik uygulamalarını öğretmektir. Coulomb yasası, elektrostatik alan, potansiyel, elektrik akısı ve Gauss yasası. Vektörler ve elekromanyetik, elektrostatik, magnetostatik alan kavramları, değişik malzemelerde elektromanyetik alanlar; zamanla değişen alanlar için integral ve türev halinde Maxwell denklemleri ve Lorentz kuvvet yasası; potansiyel fonksiyonları; enerji birikimi, durağan ve yarıdurağan alanlar; Poisson ve Laplace denklemlerinin küresel ve silindirik coordinate sistemlerinde çözümleri; dielektrik malzeme ve sığa kavramı. Durağan elektrik enerjisi ve kuvvetleri. Düzenli elektrik akımları, Ohm ve Kirchoff yasaları, elektrik yükünün sakınımı ve süreklilik denklemi. Joule yasası. BiotSavart yasası ve durağan manyetik alan. Amperé yasası ve vektör manyetik potansiyel. Manyetik malzemeler, kuvvetler ve devir meydana getiren kuvvetler. Faraday yasaları, manyetik enerji, yer değiştirme akımları ve Maxwell denklemleri. Topak ve dağıtımlı devreler. Nakil hatlarında yansıma, iletim, zayıflama, dağılma ve yayılma olayları.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kulomb Yasası ve Elektromanyetik Alanların temel ilkelerini öğrenmiş olmak;
  • Metal iletkenler ile ilgili prolemleri çözebilecek düzeye erişmiş olmak;
  • Elektrik Akısı, Gauss Yasası ve divergence kavramları ile tanışmak;
  • Durağan Elektrik Akımları ile ilgili problemleri tam manasıyla çözebilecek düzeyde olmak;
  • Joule yasası, Yük Sakınımı ve Süreklilik Denklemi ile ilgili kavramları tam olarak öğrenmek;
  • Biot Savart yasası ve durağan manyetik alan kavramlarının önemini tam manasıyla idrak etmek;
  • Vektör manyetik potansiyel ve manyetik dipoller ile alâkalı problemlerin çözüm stratejilerini öğrenmiş olmak;
  • Faraday Yasasının temellerini öğrenmiş olmak;
  • Maksvel Denklemlerinin anlam ve önemini idrak etmiş olmak.
Tanımı Kulomb yasası, elektrostatik alan, potansiyel, elektrik akısı ve Gauss yasası. Vektörler ve elekromanyetik, elektrostatik, magnetostatik alan kavramları, değişik malzemelerde elektromanyetik alanlar; zamanla değişen alanlar için integral ve türev halinde Maksvel denklemleri ve Lorentz kuvvet yasası; potansiyel fonksiyonları; enerji birikimi, durağan ve yarıdurağan alanlar; Poisson ve Laplace denklemlerinin küresel ve silindirik coordinate sistemlerinde çözümleri; dielektrik malzeme ve sığa kavramı. Durağan elektrik enerjisi ve kuvvetleri. Düzenli elektrik akımları, Ohm ve Kirşof yasaları, elektrik yükünün sakınımı ve süreklilik denklemi. Joule yasası. BiotSavart yasası ve durağan manyetik alan. Amper yasası ve vektör manyetik potansiyel. Manyetik malzemeler, kuvvetler ve devir meydana getiren kuvvetler. Faraday yasaları, manyetik enerji, yer değiştirme akımları ve Maxwell denklemleri. Topak ve dağıtımlı devreler. Nakil hatlarında yansıma, iletim, zayıflama, dağılma ve yayılma olayları.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dalgalar ve Fazörlere Giriş. Kısım 1. Bölümler 1.3.1 • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316
2 Elektrik Alanları. Kısım 3. Bölümler 1.3.2. • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316
3 Vektör Çözümlemesi. Kısım 3. Bölümler 3.2, 3.3. • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
4 Dik Koordinat Sistemleri. Kısım 3. Bölümler 3.2, 3.3. .• Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
5 Gradient, Divergence, Laplace İşlevselleri, Stoke Kuramı, İleri Vektör Hesabı. Kısım 3. Bölümler 3.4; 3.7. • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
6 Elektrostatik. Kısım 4. Bölümler 4.1., 4.5.2 / Chapter 4. Sections 4.1., 4.5.2 • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
7 Elektrik Gerilimi , İletkenler. Kısım 4. Bölümler 4.5.3 4.6.3. • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
8 Dielektrikler, Sınır Sınır Değer Şartları. Kısım 4. Bölümler 4.7, 10. • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
9 Magnetostatik. Kısım 5. Bölümler 5.1, 5. 2. 1. • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
10 Manyetik Kuvvetler, Magnetik Gaus Yasası. Kısım 5. Bölümler 5.2, 5.3. 1. • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
11 Amper Yasası, Vektör Manyetik Potansiyel. Kısım 5. Bölümler 5.3. 2., 5.5.1 • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
12 Manyetik Sınır Değer Şartları, İndüktans. Kısım 5. Bölümler 5.5. 2. , 5.5.1 • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
13 İndüktans. Kısım 5. Bölümler 5. 7. 1. , 5. 8 • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
14 Faraday Yasası. Kısım 6. Bölümler 6.1. 1. , 6.4 • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
15 Elektromanyetik Potansiyel Kısım 6. Bölümler 6.5. 1. , 6.8, Bölümler 6.9. 6 .11.2 Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
16 Tekrar • Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
Dersin Kitabı Fundamentals of Applied Electromagnetics, 6/E, Ulaby, Michielssen & Ravaioli ©2010, Prentice Hall, Published: 02/25/2010, ISBN10: 0132139316 | ISBN13: 9780132139311
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
8
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
2
Ödev
8
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
2
Final / Sözlü Sınav
1
3
    Toplam
137

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Elektrik ve elektronik mühendisliği ile ilişkili problemlerde kullanmak üzere matematik, temel bilimler ve ilgili diğer mühendislik alanlarında yeterli altyapıya sahiptir. X
2 Elektrik ve elektronik mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla teknolojinin güncel yöntemlerini, tekniklerini ve cihazlarını kullanır. X
3 Bir elektrik ya da elektronik sistemi, sistem bileşenlerini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemleri uygular. X
4 Elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır, teknik sembolleri ve resim kullanarak iletişim kurar. X
5

Simulasyon ve/veya deney tasarlar, yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve sonuçları yorumlar.

X
6

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

X
7

Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının mesleki ve etik sorumlulukları ile hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

8

Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

X
9

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

10

Hayat boyu öğrenme istidatı, yeteneği ve eğilimine sahiptir.

X
11

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010