DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Proje Bütçelendirme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
DM 304
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı tasarım öğrencilerini piyasanın ve yatırımcıların ne düşündüğü hakkında bilgilendirecek araçları edinmeleri sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, maliyet ve gelir hakkındaki temel kavramları yorumlayabilecektir.
  • Öğrenci, tasarımlarını yatırımcılara kolaylıkla sunabilecektir.
  • Öğrenci, yatırım ve tasarım arasındaki yarığı (boşluğu) kapatmak için çalışabilecektir.
  • Öğrenci, finansal jargonda kullanılan temel araçları yorumlayabilecektir.
  • Öğrenci, ticari işletmelerin işleyişini çözümleyebilecektir.
Tanımı Ders, temelde 3 safhadan oluşmaktadır: 1. safhada prototip aşamasında olan ürünün arge ve prototip maliyetleri analiz edilecektir. 2. aşamasında tasarımın katkıları ve kattığı değer analiz edilecektir. Son aşamada(kitlesel üretime geçildiğinde) iş planlaması için bütçelemeden bahsedilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı, ders müfredatı üzerinde konuşma Yok
2 Bütçeye giriş (maliyet ve gelir) Yok
3 Temel finansal terimler ve anlamları Gerçek bir bilanço ve gelir tablosunu sınıfa getirme
4 Prototip maliyetlemesi Yok
5 Katma değer ve fiyatı belirleme Yok
6 Öğrenilen terimlerin tekrarı Yok
7 Arasınav Yok
8 Yatırımcı analizine giriş Sermaye bütçeleme üzerine teknik bir video izleme
9 Sermaye bütçelemesi ve paranın zaman değeri Yok
10 Yatırımın getirisini hesaplama Yatırım analizi üzerine gerçek bir vaka okuma
11 Sonuçları yorumlama – Sınıfiçi çalışma Yok
12 Finansal raporlar ne anlama geliyor? Yok
13 Bilanço ve gelir tablosu Yok
14 Vaka çalışması Yok
15 Vaka çalışması Yok
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Sömestirde bahsedilen konularda yazılmış akademik makaleler ve sunumlar
Diğer Kaynaklar Principles of Managerial Finance – Lawrance J. Gitman, Chapters 1,2,34,8,9,10,11,14

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
9
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
2
Final / Sözlü Sınav
1
3
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Endüstriyel tasarım alanındaki kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere uygulayabilmek X
2 Endüstriyel tasarım kültürü; sanat, zanaat ve tasarımın tarihi ve kuramı bilgilerine sahip olmak
3 Alanı ile ilgili bilgi toplanması, yorumlanması ve/veya uygulanması aşamalarında toplumsal, kültürel, ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve bu değerler arasındaki farklı öncelikleri dikkate alarak yönetebilmek X
4 Endüstriyel tasarım alanındaki kavram ve kuramları anlayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
5 Endüstriyel tasarım alanındaki tasarım problemlerini bağlamı ve koşulları ile birlikte tanımlayabilmek ve çözüm önerileri getirebilmek X
6 Endüstriyel tasarım alanında bilimsel araştırmayı; firma araştırması, akademik araştırma gibi farklı amaçlar için uygulayabilmek X
7 Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarım kavramlarını ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek X
8 Endüstriyel tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini (CAD, CAID, ikiboyutlu ve üçboyutlu grafik yazılımlar); model yapım teknikleri ile makinelerini kullanabilmek
9 Endüstriyel Tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
10 Endüstriyel tasarım alanının interdisipliner karakterinin gerektirdiği mühendislik, işletme, görsel iletişim alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahip olmak ve diğer disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla işbirliğine girebilmek X
11 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek X
12 Bir yabancı dili kullanarak alanının terminolojisini anlayabilmek, küresel gelişmeleri izleyebilmek ve farklı kültürlerden meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Karmaşık ve sürekli değişen bir dünyada tasarım konularını ve eğilimlerini takip edebilmek, yorumlayabilmek ve öngörebilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010