Diploma Eki

Diploma Eki (DE), yüksek öğretim diploması ile birlikte verilen ve alınan eğitimin seviyesini, içeriğini ve statüsünü standart bir şekilde tamamlayan bir belgedir.

Uluslararası Yükseköğrenim alanında Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin (AKTS) önemli bir belgesi olan Diploma Eki, üniversite mezunlarının aldıkları eğitimin diğer ülke ve eğitim sistemlerinde tanıtılmasına yardımcı olmakta, aynı zamanda mezunun aldığı akademik derece, düzeyi, içeriği ve mesleki yetkinlikler hakkında detaylı bilgi vermektedir.

İEÜ tüm mezunlarına otomatikman ücretsiz olarak İngilizce hazırlanan bir diploma eki vermektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, tüm mezunlarına vermekte olduğu İngilizce Diploma Eki (Diploma Supplement) belgesi ile Avrupa Komisyonu tarafından Üniversitelerde verilen eğitimin kalitesinin bir ölçütü olarak gösterilen “Diploma Eki Etiketini (Diploma Supplement Label)” 2010 yılında almaya hak kazanmıştır.

Diploma Eki’nin Öğrenciler için faydaları;

Diploma Eki’nin Yükseköğretim Kurumları için faydaları;

 
LİSANS
DİPLOMA EKİ ÖRNEĞİ
 
YÜKSEK LİSANS
DİPLOMA EKİ ÖRNEĞİ