Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuarYerel KrediAKTS
LAW 101Hukuka Giriş3038
IUE 100Akademik ve Sosyal Oryantasyon0211
HUK 103Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku3038
HUK 105Anayasa Hukuku I3038
ENG 101İngilizcede Akademik Beceriler I2233
TRH 101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2021
TRK 101Türk Dili I2021
Toplam 30
1. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuarYerel KrediAKTS
HUK 104Aile Hukuku*3036
HUK 106Anayasa Hukuku II*3036
ENG 102İngilizcede Akademik Beceriler II2234
TRH 102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2021
TRK 102Türk Dili II2021
LAW 102Roma Hukuku3036
ECON 100Ekonominin İlkeleri3036
Toplam 30
2. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuarYerel KrediAKTS
HUK 203Ceza Hukuku Genel Hükümler*3035
HUK 205İdare Hukuku*3035
HUK 201Borçlar Hukuku Genel Hükümler I*3036
LAW 201Uluslararası Kamu Hukuku3034
PSIR 207Siyaset Bilimine Giriş3036
ELEC 001Seçmeli Ders I3034
Toplam 30
2. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuarYerel KrediAKTS
HUK 202Borçlar Hukuku Genel Hükümler II3037
HUK 204İdari Yargılama Hukuku3036
HUK 206Ticari İşletme Hukuku3036
LAW 470Avrupa Birliği Hukuku3034
LAW 202Anglo-Sakson Hukuk Sistemi3033
ELEC 002Seçmeli Ders II3034
Toplam 30
3. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuarYerel KrediAKTS
HUK 301Borçlar Özel Hukuku3035
HUK 303Medeni Usul Hukuku I3035
HUK 305Ortaklıklar Hukuku3034
HUK 307Eşya Hukuku3035
ELEC 003Seçmeli Ders III3034
ELEC 004Seçmeli Ders IV3033
LAW 402Milletlerarası Özel Hukuk3034
Toplam 30
3. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuarYerel KrediAKTS
HUK 302Ceza Özel Hukuku3035
HUK 304Medeni Usul Hukuku II3035
HUK 306Kıymetli Evrak Hukuku3034
HUK 308Miras Hukuku3035
ELEC 005Seçmeli Ders V3036
ELEC 006Seçmeli Ders VI3035
Toplam 30
4. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuarYerel KrediAKTS
HUK 401İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku**3034
HUK 403Ceza Usul Hukuku3033
HUK 405Deniz Ticaret Hukuku3034
LAW 340Sermaye Piyasası Düzenlemeleri3034
ST 401Hukuk Stajı0004
ELEC 007Seçmeli Ders VII3033
HUK 410Vergi Hukuku3034
HUM 100Felsefe ve Etiğe Giriş3034
Toplam 30
4. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuarYerel KrediAKTS
HUK 404Sigorta Hukuku3035
LAW 350Bankalar ve Diğer Finansal Kuruluşlara İlişkin Düzenlemeler3034
HUK 402İcra ve İflas Hukuku3035
HUK 454Mahkeme Uygulamaları3034
ELEC 008Seçmeli Ders VIII3034
ELEC 009Seçmeli Ders IX3034
LAW 404Milletlerarası Usul Hukuku3034
Toplam 30
Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuarYerel KrediAKTS
LAW 310Avrupa Birliği Rekabet Hukuku3034
LAW 290Ekonomi Hukuku3036
LAW 309Medya Hukuku3036
LAW 410Uluslararası Çalışma Hukuku3035
LAW 461Uluslararası Ticari Terimler ve Dokümantasyon3035
LAW 462Uluslararası Ödemeler Hukuku3036
LAW 464Uluslararası Para ve Finans Hukuku3036
LAW 472Uluslararası İnsancıl Hukuk3034
LAW 320Milletlerarası Satım Sözleşmesi3034
LAW 330Uluslararası Deniz Hukuku3034
LAW 463Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (ADRM)3034
LAW 444Fikri Mülkiyet Hukuku3035
LAW 315Hukuksal Açıdan İş Sağlığı İş Kazası ve Meslek Hastalıkları 3035
LAW 325Sağlık Hukuku3035
LAW 335Enerji Hukuku3034
LAW 345Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 3035
LAW 355Türk Vergi Sistemi 3035
Diğer Notlar

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Eğitim dili %30 İngilizce olan Hukuk öğretim planında alınması zorunlu 9 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Öğrenciler mezun olabilmek için;

-4 adet “LAW” kodlu bölüm seçmeli dersleri,

-3 adet bölüm dışı dersler,

-2 adet serbest seçmeli dersler (eğitim dili Türkçe/İngilizce olan programlardan fakülte dışı veya fakülte içi olabilir

arasından seçilebilecektir.

 

İNGİLİZCE DERSLER :Derslerin eğitim dili İngilizcedir.

İngilizce Ders Oranı: 101/240=%42,08

Seçmeli Dersleri İkinci Yabancı Dil Seçmeli Halinde İngilizce Ders Oranı: 77/240=%32,08

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr