Program Hakkında

Sürdürülebilirlik endişesinin temelinde, günümüzde kullanılan fosil yakıtların (petrol, doğal gaz ve kömür) çevreye etkileri ve tükenebilir özelliklerde olmaları yatmaktadır. BP’nin 2012 yılında yayınladığı rapora göre, dünya coğrafyası üzerinde şu andaki üretim tahminlerine göre petrolün 60 yıllık, doğal gazın 80 yıllık ve kömürün ortalama 200 yıllık rezervleri kalmıştır.

Bahse konu olan zorluklara çözüm önerisi getirmek için, geniş kapsamlı bir enerji politikası ve stratejisi hazırlanırken, fosil yakıtlar ile (petrol, gaz ve kömür) nükleer enerji ve yenilenebilir enerjileri (güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, hidroelektrik, dalga ve gelgit) içeren enerji kaynak çeşitlendirilmesine gidilmesine öncelik verilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye’de ve dünyada bu değişimle birlikte ortaya çıkan altyapı eksikliğinin ve enerji yönetimi, politikaları ve stratejileri hazırlanması için öncelikle enerji sektöründe ve enerjinin yoğun bir şekilde kullanıldığı diğer sektörlerde bahsi geçen alanlarda yetişmiş donanımlı insan gücüne ihtiyacı vardır.

Bu ihtiyaç doğrultusunda, Sosyal Bilimler Enstitüsü “Sürdürülebilir Enerji Tezsiz Yüksek Lisans Programı”, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri ve ekonomik büyümenin en önemli girdilerinden olan enerji ihtiyacının hangi politika ve yönetim araçlarıyla sürdürülebilir bir şekilde karşılanacağı konusuna cevap vermeye yetkin ve donanımlı bireyler ile alanında uzman profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010