Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
MATH 111 Temel Matematik 3 0 3 6
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 3
PSY 103 Psikolojide Niceliksel Yöntemler I 2 2 3 6
HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4
PSY 101 Psikolojiye Giriş I 3 0 3 5
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
PSY 100 Psikolojide Okuma ve Yazma 2 2 3 4
Toplam : 32
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 3
HUM 104 Sosyal Bilimin İlkeleri II 3 0 3 4
PSY 106 İnsan Davranışının Biofizyolojik Temelleri 3 0 3 4
PSY 104 Psikolojide Niceliksel Yöntemler II 2 2 3 6
PSY 102 Psikolojiye Giriş II 3 0 3 6
ECON 100 Ekonominin İlkeleri 3 0 3 4
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 3
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 1
BA 113 İşletmeciliğe Giriş 3 0 3 4
PSY 201 Gelişim Psikolojisine Giriş I 3 0 3 7
TURK 201 Türk Dili I 2 0 2 1
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 3
PSY 205 Psikolojide Araştırma Yöntemleri 2 2 3 7
PSY 203 Sosyal Psikoloji I 3 0 3 7
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
TURK 202 Türk Dili II 2 0 2 1
ST 200 Staj I 0 0 0 4
PSY 204 Klinik Psikolojiye Giriş 3 0 3 5
PSY 208 Psikolojide Laboratuvar Teknikleri ve Enstrümentasyon 2 2 3 6
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 3
PSY 202 Gelişim Psikolojisine Giriş II 3 0 3 5
PSY 212 Sosyal Psikoloji II 3 0 3 5
HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 1
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
PSY 303 Algı Psikolojisi 3 0 3 6
SFL 301 İkinci Yabancı Diller V 2 2 3 3
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
PSY 302 Psikometri 3 0 3 6
PSY 307 Kişilik Kuramları 3 0 3 5
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
PSY 304 Psikopatoloji 3 0 3 4
SFL 302 İkinci Yabancı Diller VI 2 2 3 3
PSY 206 Öğrenme Psikolojisi 3 0 3 5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
PSY 401 Psikolojide Ölçme Araçları Geliştirme 2 2 3 4
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 5
ST 300 Staj II 0 0 0 4
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
PSY 305 Endüstriyel Psikoloji 3 2 4 5
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 5
PSY 451 Psikolojide Uygulamalı Atölye I 0 2 1 2
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
SFL 401 İkinci Yabancı Diller VII 2 2 3 3
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ELEC 012 Seçmeli Ders XII 3 0 3 5
ELEC 011 Seçmeli Ders XI 3 0 3 5
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 5
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 5
PSY 452 Psikolojide Uygulamalı Atölye II 0 2 1 2
ELEC 013 Seçmeli Ders XIII 3 0 3 5
SFL 402 İkinci Yabancı Diller VIII 2 2 3 3
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
PSY 301 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin İlkeleri 3 0 3 5
PSY 311 Klinik Gözlem ve Görüşme 2 2 3 5
PSY 312 Psikolojik Danışmanlık Uygulamaları 2 2 3 5
PSY 313 Evrimsel Psikoloji 3 0 3 5
PSY 314 Sosyal Psikolojide Çağdaş Gelişmeler 3 0 3 5
PSY 316 İleri Fizyolojik Psikoloji 3 0 3 5
PSY 404 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 2 2 3 5
PSY 405 Bilişsel Psikoloji 3 0 3 5
PSY 408 Sağlık Psikolojisi 3 0 3 5
PSY 409 Kültürler Arası Psikoloji 3 0 3 5
PSY 411 Psikolojinin Felsefi Temelleri 3 0 3 5
PSY 413 Psikoterapilere Giriş 2 2 3 5
PSY 414 Uygulamalı Psikolojik Testler 2 2 3 5
PSY 415 İnsan Cinselliği 3 0 3 5
PSY 416 Sistemler ve Kuramlar Yaklaşımıyla Psikoloji Tarihi 3 0 3 5
PSY 418 Dil ve Düşünce 3 0 3 5
PSY 422 Trafik Psikolojisi 2 2 3 5
PSY 423 Motivasyon 3 0 3 5
PSY 424 Bireysel Farklılıklar 3 0 3 5
PSY 497 Psikolojide Araştırma Projesi Geliştirme 2 2 3 5
PSY 498 Psikolojide Araştırma Projesi Uygulama ve Raporlama 2 2 3 5
PSY 320 Adli Psikoloji 3 0 3 6
PSY 420 Nöropsikolojik Değerlendirme 2 2 3 5
Diğer Notlar
Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

-Psikoloji Bölümü öğretim planlarında 13 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Öğrenciler mezun olabilmek için Fakülte dışından 3 adet seçmeli ders almakla yükümlüdürler.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010