Program Hakkında

Uluslararası ilişkiler disiplini, uluslararası sistemi, sistem içinde yer alan devletleri, uluslararası örgütleri, devlet dışı aktörleri ve bu aktörlerin birbirleriyle ilişkilerini inceleyen, özellikle siyaset bilimi, tarih, hukuk, felsefe, sosyoloji, coğrafya ve antropoloji gibi pek çok farklı disiplinle de ortak alanlara sahip, uzmanlaşmak için disiplinler arası çalışmaların mutlak surette yürütülmesi gereken ve hızla değişen dünya koşullarının en iyi şekilde analiz edilebilmesi için gerekli olan bir sosyal bilim dalıdır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği bölümü, başarılı akademik kadrosu ve ders programlarıyla, öğrencilerine bu yapıyı, olgu ve olayları, bilgiye dayalı analitik ve eleştirel bakış açısıyla inceleyebilme yetisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Türkiye’de Avrupa Birliği adını taşıyan ilk bölüm olan bölümümüz, sadece Uluslararası İlişkiler disiplini kapsamında değil, ayrıca yapısı, işleyişi ve gelişim süreci açısından, Türk İç ve Dış politikasında gittikçe artan bir öneme sahip olan Avrupa Birliği’ni de çeşitli konulardaki zorunlu ve seçmeli ders olanakları ile öğrencilerine ek bir uzmanlaşma alanı olarak sunmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, programımız, ilk iki yıl temel uluslararası ilişkiler ve disiplinlerarası dersleri kapsamakta, üçüncü ve dördüncü yıllarda ise öğrencilerin ilgi duydukları ve uzmanlaşmak istedikleri alanlara yoğunlaşmalarını sağlayan geniş yelpazede seçmeli ders listesi sunmaktadır. Bu nitelikleri kazanan mezunlarımız, yurt içinde ve yurtdışında, akademik yaşamlarını sürdürmekte, kamu ve özel sektördeki iş imkanlarıyla, ve Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği kurumları gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda, uzmanlık alanları ışığında kariyerlerine devam etmektedirler.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010