Program Hakkında

Finans Yüksek Lisans Programı, iş hayatında karşılaşılabilecek finansal konuların ve gelişmelerin yakından takip edilerek anlaşılmasına ve finansal sorunların analizinde ve çözümünde teorik ve pratik bir altyapıya gereksinim duyan akademisyen ve uygulamacılara yönelik tasarlanmıştır.

Programda temel finans derslerinin yanı sıra yönetimde makroekonomik analiz, finansal yönetim, bankacılık yönetimi, finansta sayısal yöntemler, sigorta yönetimi, risk yönetimi, finansal modelleme, finansal karar verme ve performans analizi, yatırım analizi ve portföy yönetimi ve türev ürünler gibi yeni ve güncel içerikli dersler de yer almaktadır.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010