Program Hakkında

İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, eğitim‐öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini evrensel standartlarda yürütmek, bölgesel ve ulusal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla bilgi ve teknoloji üretip, bunu uygulamayı ve paylaşmayı, kültürel donanımlı, araştırmacı, İnşaat mühendisliği problemleri için çağdaş çözüm algoritması geliştirme becerisi kazanmış, sürekli iyileşmeyi ilke edinmiş, mesleki ve etik değerlere saygılı mühendisler yetiştiren ve insanlık yararına bilgi üreten bir bölüm olmayı amaç edinen güçlü bir üniversitedir.

İnşaat mühendisliği bölümü günümüzdeki teknolojik gelişmelere uygun olarak öğrencilerini inşaat mühendisliğinin gereği olan ileri düzeyde bilgi ve donanımlarla geleceğe hazırlamaya hedeflemektedir. Bunun için bir tarafta güçlü, dinamik, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden öğretim üyesi kadrosu ile teorik uygulamalar desteklenerek, diğer taraftan laboratuar kaynakları kullanıma açılarak, öğrencilerin pratik uygulamaları yerine getirmesi gerçekleştirilmiş olacaktır.

Gerek yurtdışında, gerekse yurt içinde, yabancı yatırımcıların finanse ettiği projelerde, uluslararası standartlarda, yabancı dil bilen, gelişmiş teknolojilere vakıf, nitelikli inşaat mühendisi ihtiyacı artmaktadır. Özellikle çok işlevli kompleks yapıların çok kısa sürede, uluslararası kalite normlarında ve ekonomik olarak inşa edilebilmeleri için inşaat projelerinin bilgisayar ortamında çok iyi modellenmesi, inşaat planlamasının, denetim sistematiğinin ve kalite yönetim sisteminin çok iyi kurgulanması gereklidir. Bu sistemler özellikle çok nitelikli bilgisayar (CAD,CAM) bilgisi, teknoloji yönetişim ve yapı mekaniği bilgisi ile yabancı dil, özellikle İngilizce bilgisi gerekmektedir. Bu özellikler, ülkemizdeki mevcut inşaat mühendisi stokunun yalnızca bir kısmında mevcuttur ve ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Dolayısıyla, ülkemizde modern bilişim teknolojilerine, bilgisayar destekli tasarım, uygulama ve yönetişim bilgileri ile yabancı dil bilgisine sahip inşaat mühendislerine olan ihtiyaç her gün daha da artmaktadır.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010