Program Hakkında

“Sinema ve dijital medya” eğitiminin anlamı, üniversite kavramının en önde gelen “eleştirel düşünme” ilkesinde ve “yaratıcılık”ta ruhunu bulur. Bu ruhu yaşatmak, kuram ile uygulamanın birbirinden kopmadan içiçe geliştiği, yerel ve ulusal gözardı edilmeden uluslararası nitelik taşıyan bir eğitim anlayışıyla mümkündür.

Alanında Türkiye'de bir ilk olan “Sinema ve Dijital Medya” programı, öncelikle analog dönemden dijital döneme geçişin getirdiği radikal değişikliklerle ortaya çıkan olanaklara yönelmiştir. Program, öğrencilere sektördeki standart uygulamaların ötesine geçerek, hem ulusal, hem de uluslararası platformlarda alternatifler üretebilme, değişik mecraları kullanarak yeni standartlar getirebilme, sinemanın dilini geliştirebilme, ifade biçim ve üslupları üretebilecek cesaret, yetenek ve donanımları kazandırmayı hedeflemektedir."

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010