Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
SOC 105 Temel Felsefe 2 2 3 5
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 3
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
SOC 101 Sosyolojiye Giriş I 3 0 3 6
MATH 111 Temel Matematik 3 0 3 6
SOC 100 Sosyolojide Okuma ve Yazma 2 2 3 4
Toplam : 32
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
SOC 106 Sosyal Bilimler İçin İstatistiğe Giriş 2 2 3 6
ECON 100 Ekonominin İlkeleri 3 0 3 4
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 3
HUM 104 Sosyal Bilimin İlkeleri II 3 0 3 4
SOC 104 Kültürel Antropoloji 3 0 3 5
SOC 102 Sosyolojiye Giriş II 3 0 3 5
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 3
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
SOC 203 Nüfusbilim 3 0 3 4
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 3
SOC 201 Klasik Sosyoloji Kuramları 3 0 3 5
ECON 203 Ekonomi Tarihi 3 0 3 7
BA 100 Hukukun Temel İlkeleri 3 0 3 4
TURK 201 Türk Dili I 2 0 2 1
SOC 211 On kosul Sosyal Bilimler için Niceliksel Yöntemler 2 2 3 6
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
SOC 202 Çağdaş Sosyoloji Kuramları 3 0 3 6
SOC 208 Siyaset Sosyolojisi 3 0 3 4
TURK 202 Türk Dili II 2 0 2 1
SOC 206 Suç Sosyolojisi 3 0 3 4
SOC 212 Sosyal Bilimler için Niteliksel Yöntemler 2 2 3 7
SOC 204 Sosyal Tabakalaşma 3 0 3 5
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 3
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 1
BA 207 Örgütler 3 0 3 5
SFL 301 İkinci Yabancı Diller V 2 2 3 3
SOC 303 Toplumsal Değişim 3 0 3 6
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 5
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
MMC 304 İletişim Sosyolojisi 3 0 3 5
HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 1
SOC 306 Aile Sosyolojisi 3 0 3 5
SOC 308 Şehir Sosyolojisi 3 0 3 6
SFL 302 İkinci Yabancı Diller VI 2 2 3 3
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
SOC 497 Sosyoloji Projesi I 2 4 4 5
SOC 451 Uygulamalı Atölye 1 0 2 1 2
SOC 403 Kamuoyu Oluşumu ve Kamuoyu Araştırmaları 3 0 3 5
ST 310 Staj 0 0 0 6
SFL 401 İkinci Yabancı Diller VII 2 2 3 3
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
SOC 401 Türkiye’de Sosyoloji Çalışmaları 3 0 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 5
SOC 452 Uygulamalı Atölye 2 0 2 1 2
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 5
SFL 402 İkinci Yabancı Diller VIII 2 2 3 3
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 5
SOC 498 Sosyoloji Projesi II 2 4 4 5
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
HUM 101 Uygarlık Tarihi I 3 0 3 5
HUM 102 Uygarlık Tarihi II 3 0 3 5
SOC 300 Toplumsal Sapma ve Kontrol 3 0 3 5
SOC 315 Devrimler Tarihi 3 0 3 5
SOC 320 Yaşlanan Toplum 3 0 3 5
SOC 330 Modern Toplumda İş ve Meslekler 3 0 3 5
SOC 340 Çevre Sosyolojisi 3 0 3 5
SOC 350 Teknoloji ve Değişen Toplum 3 0 3 5
SOC 360 Din Sosyolojisi 3 0 3 5
SOC 390 Etnisite ve Irk Sosyolojisi 3 0 3 5
SOC 400 Statü, İktidar ve Refah 3 0 3 5
SOC 410 Tarihte Mitler, İnançlar ve Düşünceler 3 0 3 5
SOC 420 Sanal Dünya, İnternet ve Toplumsal Değişim 3 0 3 5
SOC 430 Toplumsal Cinsiyet ve Değişim 3 0 3 5
SOC 440 Sanat Sosyolojisi 3 0 3 5
SOC 450 Beden Sosyolojisi 3 0 3 5
SOC 460 Sosyolojik Kuramdan Seçilmiş Konular 3 0 3 5
SOC 480 Modernite, Mekan ve Kültür 3 0 3 5
SOC 490 İzmir Üzerine Toplumsal Araştırmalar 3 0 3 5
SOC 322 Tarihsel Sosyoloji 3 0 3 5
Diğer Notlar

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

- Sosyoloji Bölümü öğretim planlarında 10 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Öğrenciler mezun olabilmek için;
- 3 adet Fakülte dışından,
- En az  4 adet bölüm içerisinden, 
- 3 adet seçmeli dersi ise fakülte dışı, bölüm dışı veya bölümden (serbest) almakla yükümlüdürler.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010