Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
FFD 121 Sanat ve Tasarım Tarihi 1 2 0 2 3
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 3
FFD 111 Çizim ve Reprezantasyon 0 4 2 4
FFD 101 Sanat ve Tasarım Stüdyosu I 1 8 5 8
ARCH 101 Mimarlığa Giriş I 1 3 3 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
FFD 104 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim 2 2 3 4
MATH 108 Mimarlık için Matematik 3 0 3 4
FFD 102 Sanat ve Tasarım Stüdyosu 2 1 8 5 9
HUM 104 Sosyal Bilimin İlkeleri II 3 0 3 4
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 3
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 3
ARCH 102 Mimarlığa Giriş II 3 2 2 4
Toplam : 31
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
FFD 201 Bilgisayar Destekli Mimari Grafikler 0 4 2 5
TURK 201 Türk Dili I 2 0 2 1
ARCH 207 Mimari Yapı ve Malzemeler I 1 2 2 4
ARCH 203 Mimarlık Tarihleri ve Kuramları I 3 0 3 4
ARCH 205 Statik ve Mukavemet 3 0 3 4
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 3
ARCH 201 Mimari Tasarım I 1 8 5 9
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ARCH 206 Dinamik ve Yapısal Analiz 3 0 3 4
TURK 202 Türk Dili II 2 0 2 1
ARCH 204 Mimarlık Tarihleri ve Kuramları II 3 0 3 4
ARCH 308 Kentsel Mimarlık 1 2 2 4
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 3
ARCH 202 Mimari Tasarım II 1 8 5 10
ARCH 208 Mimari Yapı ve Malzemeler II 1 2 2 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ARCH 305 Mimarlık için Çevresel Kontrol Sistemleri 3 0 3 3
ARCH 303 Bina Yapım Projesi 2 2 3 3
ST 200 Staj I 0 0 0 4
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 1
SFL 301 İkinci Yabancı Diller V 2 2 3 3
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 4
ARCH 301 Mimari Tasarım III 1 8 5 8
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 4
SFL 302 İkinci Yabancı Diller VI 2 2 3 3
ARCH 302 Mimari Tasarım IV 1 8 5 10
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
ECON 100 Ekonominin İlkeleri 3 0 3 4
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 4
HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 1
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
SFL 401 İkinci Yabancı Diller VII 2 2 3 3
ARCH 401 Mimari Tasarım V 1 8 5 9
ST 300 Staj II 0 0 0 4
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 4
ARCH 451 Mimarlıkta Uygulamalı Atölye Çalışması I 0 2 1 2
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 4
ARCH 494 Bitirme Tezi 2 2 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 4
ARCH 498 On kosul Bitirme Projesi 1 8 5 13
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 4
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 4
ARCH 452 Mimarlıkta Uygulamalı Atölye Çalışması II 0 2 1 2
SFL 402 İkinci Yabancı Diller VIII 2 2 3 3
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ARCH 300 Sinemada Mimarlık 3 0 3 4
ARCH 304 Yapı Tasarımı 2 2 3 4
ARCH 306 Yapım İşletmesi 3 0 3 4
ARCH 320 Mimari Tasarımda İleri Strüktürel Detaylar 3 0 3 4
ARCH 322 İşlemsel Tasarıma Giriş 2 2 3 4
ARCH 330 Yapı Strüktürlerinde Örnek Çalışmalar 3 0 3 4
ARCH 340 Mimari Temsiliyetin Kuramsal Temelleri 3 0 3 4
ARCH 350 Görsellik ve Mimarlık 3 0 3 4
ARCH 360 Yapı Örtü Sistemleri 3 0 3 4
ARCH 370 Yapılı Çevrenin Analizi 3 3 3 4
ARCH 380 Mimarlıkta Sürdürülebilirlik 3 0 3 4
ARCH 390 Gösteri Sanatları Mekanları 2 2 3 4
ARCH 403 Çağdaş Mimarlık Söylemi 3 0 3 4
ARCH 404 Portfolyo Tasarımı 2 2 3 4
ARCH 410 Sanat, Tasarım ve Kentsel Mekan 3 0 3 4
ARCH 420 Dijital Temelli Tasarım 2 2 3 4
ARCH 430 Yapı Bilgi Modellemesi 2 2 3 4
ARCH 440 Afete Dayanıklı Yapı Tasarımı 3 0 3 4
ARCH 480 Kentsel Tasarım İlkeleri 3 0 3 4
ARCH 326 Mimari Geometri 1 3 3 4
ARCH 334 Bakmak, Düşünmek ve Çizmek 1 4 3 4
ARCH 336 Mimari Yarışmalar 1 4 3 4
ARCH 460 Kentsel Koruma Politikaları 3 0 3 4
ARCH 324 Türkiye'de Modern Mimarlık Kültürü 3 0 3 4
ARCH 318 Mimari Programlama ve Mekânsal Planlama 3 0 3 4
ARCH 328 Doğa ile Tasarım: Mimari Tasarımda Biyomimikri 2 2 3 4
ARCH 338 Mimari Tasarımda Gelecek Öngörüleri 2 2 3 4
ARCH 332 Mimarlık ve Ütopyacı İmgelem 3 0 3 4
ARCH 372 Hayatı Tasarlamak, Herkes İçin Mimarlık 3 0 3 4
ARCH 382 Sanat ve Tasarım Kavramlarını Anlamak 3 0 3 4
ARCH 362 Mimari Zeka: Mimarlıkta Yapay Zeka 1 4 3 4
Diğer Notlar

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Mimarlık Bölümü öğretim planlarında 10 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Bu derslerin;
   - 5 adeti Bölüm seçmeli dersleri arasından,
   - 3 adetinin diğer Fakültelerden,
   - En fazla 2 adet dersin Fakülte içindeki diğer bölümlerden alınması gerekmektedir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010