Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4
ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2 1 1
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
MATH 153 Genel Matematik I 2 2 3 6
CHEM 100 Genel Kimya 2 2 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 3
PHYS 100 Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik 2 2 3 6
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ISE 104 Malzeme Bilimine Giriş 3 0 3 5
MATH 154 On kosul Genel Matematik II 2 2 3 6
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 3
HUM 104 Sosyal Bilimin İlkeleri II 3 0 3 4
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 3
ECON 100 Ekonominin İlkeleri 3 0 3 4
MATH 250 Mühendisler İçin Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler 3 0 3 5
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
SE 115 Programlamaya Giriş I 2 2 3 7
TURK 201 Türk Dili I 2 0 2 1
MATH 240 On kosul Mühendisler için Olasılık 3 0 3 5
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 3
ISE 220 Mühendislik Ekonomisi 3 0 3 5
BA 240 Finansal ve Maliyet Muhasebesi 3 0 3 4
ISE 203 On kosul Optimizasyon I-Doğrusal Modeller 2 2 3 5
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
SE 116 On kosul Programlamaya Giriş II 2 2 3 7
ISE 216 On kosul Üretim Sistemleri Analizi 2 2 3 4
TURK 202 Türk Dili II 2 0 2 1
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 3
ISE 322 İş Sistemleri Analizi ve Tasarımı 2 2 3 5
MATH 234 On kosul Mühendislik İstatistiği 2 2 3 5
ISE 204 On kosul Optimizasyon II-Doğrusal Olmayan Modeller 2 2 3 5
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ST 200 Staj I 0 0 0 4
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 1
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 4
ISE 211 Endüstriyel Bilişim Sistemleri I-Veritabanları ve Analiz 2 2 3 5
ISE 315 Üretim Planlama,Tasarım ve Kontrol 2 2 3 4
ISE 317 On kosul Simülasyon(Benzetim) 2 2 3 5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
Toplam : 31
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 1
ISE 212 On kosul Endüstriyel Bilişim Sistemleri II-Tasarım ve Uygulamalar 2 2 3 7
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 4
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 4
ISE 324 Modern İmalat Sistemlerinin Temelleri 2 2 3 7
ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 4
Toplam : 31
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ST 300 Staj II 0 0 0 4
ISE 451 On kosul ES Mühendisliğinde Uygulamalı Workshop I 0 2 1 2
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 4
ISE 497 On kosul Bitirme Projesi I 0 10 5 7
ISE 318 On kosul Kalite Güvence ve Güvenilirlik 2 2 3 6
ENG 410 Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 4
Toplam : 31
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 4
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 4
ISE 444 Mühendislik ve Bilişim Etiği 3 0 3 4
ISE 452 On kosul Endüstri Sistemleri Mühendisliğinde Uygulamalı Workshop II 0 2 1 2
ISE 498 On kosul Bitirme Projesi II 0 10 5 9
ELEC 011 Seçmeli Ders XI 3 0 3 4
ELEC 012 Seçmeli Ders XII 3 0 3 4
Toplam : 31
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
CE 304 İşletim Sistemleri Güvenliği 2 2 3 4
CE 340 On kosul Kriptografi ve Ağ Güvenliği 1 2 3 5
CE 350 Linux Araçları ve Kabuk Programlama 3 0 3 4
CE 360 Kablosuz İletişim 3 0 3 4
CE 370 Dağıtık Veri Tabanı Sistemleri 3 0 3 4
CE 380 Hesaplamalı Geometri 3 0 3 4
CE 390 Algoritma Analizi 3 0 3 4
CE 401 Algoritma Tasarımı 3 0 3 4
CE 403 Bigisayar Mimarisi ve Organizasyon 2 2 3 4
CE 405 Bioenformatiğe Giriş 3 0 3 4
CE 407 Bulut Bilişim Temelleri 3 0 3 4
CE 450 Dağıtık Sistemler ve Paralel Hesaplama 3 0 3 4
CE 470 Yapay Sinir Ağlarına Giriş 3 0 3 4
CE 490 Dijital Görüntü İşlemeye Giriş 3 0 3 4
ISE 221 Mühendislik Sistemleri Analizi 3 0 3 4
ISE 305 On kosul Optimizasyon III-Rassal Modeller 2 2 3 4
ISE 310 On kosul Kombinatoryel Optimizasyon 3 0 3 4
ISE 320 Tedarik Zincirlerinin Modellenmesi ve Analizi 3 0 3 4
ISE 330 On kosul Endüstride Benzetim Uygulamaları 2 2 3 4
ISE 336 On kosul Matematiksel Modelleme Sanatı 2 2 3 4
ISE 338 Mühendislikte Matematiksel Programlama Modelleri 4 4 3 5
ISE 340 On kosul Envanter Planlama 3 0 3 4
ISE 360 Üretim ve Hizmet Sistemleri Yönetimi 3 0 3 5
ISE 362 Yalın Üretim 3 0 3 4
ISE 380 Proje Yönetimi 3 0 3 4
ISE 390 On kosul Üretim Yönetiminde Özel Konular 3 0 3 4
ISE 400 İmalat Sistemlerinde Rassal Modeller 3 0 3 4
ISE 410 On kosul Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler 3 0 3 4
ISE 413 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları 2 2 3 4
ISE 414 Uygulamalı Üretim Sistemleri 3 0 3 4
ISE 415 On kosul Ağ Optimizasyonu 3 0 3 4
ISE 419 On kosul Oyun Kuramı 3 0 3 4
ISE 421 On kosul Kantitatif Üretim Planlaması 3 0 3 4
ISE 422 On kosul İmalat Dinamikleri ve Denetimi 3 0 3 4
ISE 424 On kosul Kuyruk Sistemleri 3 0 3 4
ISE 425 On kosul Rassal Süreçlere Giriş 3 0 3 4
ISE 430 Karar Teorisi 3 0 3 4
ISE 432 On kosul Veri Madenciliği 3 0 3 4
ISE 440 İnsan Faktörleri Mühendisliği 3 0 3 4
ISE 470 Tesis ve Malzeme Nakil Tasarımı 3 0 3 4
ISE 480 On kosul Sıralama ve Çizelgeleme 3 0 3 4
ISE 490 Finansal Mühendislik 3 0 3 4
ISE 493 Kalite Maliyetleri 3 0 3 4
SE 302 Yazılım Mühendisliğinin İlkeleri 3 0 3 5
SE 307 Nesnel Tabanlı Programlamanın Kavramları 2 2 3 4
SE 309 On kosul Programlama Dilleri Kavramları 2 2 3 7
SE 310 İleri C++: Şablonlar ve Soysal Programlama 3 0 3 4
SE 313 On kosul Bilgisayar Grafiği 3 0 3 4
SE 320 Bilgisayar Oyunlarına Giriş 3 0 3 5
SE 330 İleri Düzeyde Oyun Geliştirme 3 0 3 4
SE 340 Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 0 3 4
SE 350 Oyun Programlama 3 0 3 5
SE 360 Yazılım Geliştirmede İlerlemeler 3 0 3 4
SE 362 Sunucu-Taraflı Skript Dilleri 3 0 3 5
SE 370 Web Servisleri Programlaması 3 0 3 5
SE 380 Mobil Uygulama Geliştirme 3 0 3 5
SE 390 Mobil Cihazlar için Yazılım Mühendisliği 3 0 3 5
SE 420 Yapay Zeka ve Uzman Sistemler 3 0 3 4
SE 431 Bilgisayar Oyunlarında 3B Modelleme 3 0 3 5
SE 432 Bilgisayar Oyunlarında 3B Animasyon 3 0 3 5
SE 460 Yazılım Ölçümü 3 0 3 5
SE 470 Yazılım Bakımı 3 0 3 4
SE 480 İstemci-Taraflı Skript Dilleri 3 0 3 5
ISE 370 On kosul Optimizasyonda Özel Konular 3 0 3 4
Diğer Notlar

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 10 adet seçmeli ders almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler; 8 adet teknik, 2 adet sosyal ders şeklinde alınmalıdır. (Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencileri teknik seçmeli derslerin en az 4 tanesini ISE kodlu dersler arasından seçmelidir. Geriye kalan teknik seçmelileri ise teknik seçmeli listesinde yer alan, Fakültemiz kodlu dersler ve Matematik Bölümüne ait MATH kodlu dersler ile tamamlamak zorundadır. Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencileri sosyal seçmeli derslerini "Fakültemize ait kodlar ve Matematik bölümüne ait kodlar" dışındaki derslerden seçmek zorundadırlar.)

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

 

ÖNEMLİ

“Endüstri Sistemleri Mühendisliği” Bölümünün isminin “Endüstri Mühendisliği” Bölümü olarak değiştirilmesi nedeni ile iki bölümde aynı içerikte verilmekte olan derslerin farklı kodlar ile açılmasını engellemek amacı ile içerikleri aynı olan derslerin eşdeğerlikleri 2017-2018 öğretim yılı güz döneminden itibaren aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencileri ISE kodlu derslerin eşdeğeri olan IE kodlu dersleri alacaklardır.

ESM Ders Kodu

ESM Ders Adı

Eşdeğer Ders Kodu

Eşdeğer Ders Adı

ISE 104

Malzeme Bilimine Giriş

MME 202

Malzeme Bilimi

ISE 203

Optimizasyon I – Doğrusal Modeller

IE 251

Optimizasyon I – Doğrusal Modeller

ISE 220

Mühendislik Ekonomisi

IE 346

Mühendislik Ekonomisi

ISE 204

Optimizasyon II – Doğrusal Olmayan Modeller

IE 252

Optimizasyon II – Doğrusal Olmayan Modeller

ISE 216

Üretim Sistemleri Analizi

IE 222

Üretim Sistemleri Analizi

ISE 322

İş Sistemleri Analizi ve Tasarımı

IE 322

İş Sistemleri Analizi ve Tasarımı

MATH 234

Mühendislik İstatistiği

MATH 236

Mühendislik İstatistiği

ISE 211

Endüstriyel Bilgi Sistemleri I – Veri Tabanları ve Analiz

IE 373

Endüstride Bilgisayar Uygulamaları

ISE 315

Üretim Planlama, Tasarım ve Kontrol

IE 323

Üretim Planlama, Tasarım ve Kontrol

ISE 317

Simulasyon

IE 335

Simulasyon

ISE 212

Endüstriyel Bilgi Sistemleri II-Tasarım ve Uygulamalar

IE 261

Endüstriyel Bilişim Sistemleri

ISE 324

Modern İmalat Sistemlerinin Temelleri

IE 324

Modern İmalat Sistemlerinin Temelleri

ISE 318

Kalite Güvence ve Güvenilirlik

IE 334

Kalite Güvence ve Güvenilirlik

ISE 444

Mühendislik ve Bilişim Etiği

IE 444

Mühendislik ve Bilişim Etiği

ISE497

Bitirme Projesi I

IE 497

Bitirme Projesi I

ISE 498

Bitirme Projesi II (ES Mühendisliği)

IE 498

Bitirme Projesi II

ISE 221

Mühendislik Sistem Analizi

IE 371

Mühendislik Sistem Analizi

ISE 305

Optimizasyon III-Rassal Modeller

IE 353

Optimizasyon III-Rassal Modeller

ISE 310

Kombinatoryel Optimizasyon

IE 354

Kombinatoryel Optimizasyon

ISE 320

Tedarik Zincirleri Modellenmesi ve Analizi

IE 325

Tedarik Zincirlerinin Modellenmesi ve Analizi

ISE 330

Endüstride Benzetim Uygulamaları

IE 337

Endüstride Benzetim Uygulamaları

ISE 336

Matematiksel Modelleme Sanatı

IE 355

Matematiksel Modelleme Sanatı

ISE 338

Mühendislikte Matematiksel Programlama Modelleri

IE 356

Mühendislikte Matematiksel Programlama Modelleri

ISE 340

Envanter Planlama

IE 326

Envanter Planlama

ISE 360

Üretim ve Hizmet Sistemleri Yönetimi

IE 328

Üretim ve Hizmet Sistemleri Yönetimi

ISE 362

Yalın Üretim

IE 329

Yalın Üretim

ISE 380

Proje Yönetimi

IE 372

Proje Yönetimi

ISE 390

Üretim Yönetiminde Özel Konular

IE 327

Üretim Yönetiminde Özel Konular

ISE 400

İmalat Sistemlerinde Rassal Modeller

IE 338

İmalat Sistemlerinde Rassal Modeller

ISE 410

Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler

IE 358

Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler

ISE 413

Endüstride Bilgisayar Uygulamaları

IE 373

Endüstride Bilgisayar Uygulamaları

ISE 414

Uygulamalı Üretim Sistemleri

IE 374

Uygulamalı Üretim Sistemleri

ISE 415

Şebeke Optimizasyonu

IE 359

Ağ Optimizasyonu

ISE 421

Kantitatif Üretim Planlaması

IE 311

Kantitatif Üretim Planlaması

ISE 422

İmalat Dinamikleri ve Denetimi

IE 312

İmalat Dinamikleri ve Denetimi

ISE 424

Kuyruk Sistemleri

IE 339

Kuyruk Sistemleri

ISE 425

Rassal Süreçlere Giriş

IE 341

Rassal Süreçlere Giriş

ISE 430

Karar Teorisi

IE 342

Karar Teorisi

ISE 432

Veri Madenciliği

IE 343

Veri Madenciliği

ISE 440

İnsan Faktörleri Mühendisliği

IE 313

İnsan Faktörleri Mühendisliği

ISE 470

Tesis ve Malzeme Nakil Tasarımı

IE 314

Tesis ve Malzeme Nakil Tasarımı

ISE 480

Sıralama ve Çizelgeleme

IE 315

Sıralama ve Çizelgeleme

ISE 490

Finansal Mühendislik

IE 375

Finansal Mühendislik

ISE 493

Kalite Maliyetleri

IE 344

Kalite Maliyetleri

 

 

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010