Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
IREU 110 Siyaset Bilimine Giriş 3 0 3 5
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
ECON 101 Mikroekonominin İlkeleri 3 0 3 5
IREU 101 Uluslararası İlişkiler I 3 0 3 5
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 3
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4
IREU 150 Uluslararası İlişkilerde Akademik Beceriler 2 2 3 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
IREU 102 Uluslararası İlişkiler II 3 0 3 5
ECON 102 Makroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
IREU 104 Avrupa Bütünleşmesi Tarihi 3 0 3 5
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 3
HUM 104 Sosyal Bilimin İlkeleri II 3 0 3 4
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 3
LAW 100 Hukukun Temel İlkeleri 3 0 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
LAW 213 Uluslararası Hukuk I 3 0 3 6
IREU 215 Siyasi Düşünceler Tarihi I 3 0 3 6
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 1
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 3
IREU 230 Uluslararası Politik Ekonomi 3 0 3 5
IREU 207 Avrupa Birliği'nin Kurumları 3 0 3 5
IREU 201 Siyasi Tarih I 3 0 3 5
Toplam : 31
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
IREU 236 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerde Analitik Yaklaşımlar 3 0 3 5
IREU 216 Siyasi Düşünceler Tarihi II 3 0 3 6
HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 1
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 3
IREU 214 Türk Siyasi Hayatı 3 0 3 5
LAW 214 Uluslararası Hukuk II 3 0 3 5
IREU 202 Siyasi Tarih II 3 0 3 5
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
IREU 301 Türk Dış Politikası 3 0 3 5
ST 200 Staj I 0 0 0 4
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 6
IREU 303 Uluslararası Örgütler 3 0 3 5
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ECON 306 On kosul Uluslararası Ekonomi II 3 0 3 5
IREU 308 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 3 0 3 6
IREU 306 Avrupa Ekonomik ve Parasal Bütünleşmesi 3 0 3 6
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 4
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 4
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
IREU 411 Avrupa Birliği Siyaseti 3 0 3 5
IREU 451 Uluslararası İlişkilerde Uygulamalı Atölye 1 2 1 2
IREU 407 Karşılaştırmalı Siyaset 3 0 3 5
ST 300 Staj II 0 0 0 4
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 3 0 6
TURK 201 Türk Dili I 2 0 2 1
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 3 0 6
Toplam : 29
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
IREU 402 Uluslararası İlişkiler Teorileri 3 0 3 6
IREU 452 Avrupa Çalışmalarında Uygulamalı Atölye 1 2 1 2
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 6
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 6
TURK 202 Türk Dili II 2 0 2 1
ELEC 011 Seçmeli Ders XI 3 0 3 4
ELEC 012 Seçmeli Ders XII 3 0 3 5
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
IREU 401 Balkan Siyaseti 3 0 3 4
IREU 403 Avrupa Politikasında Güncel Konular 3 0 3 4
IREU 406 Küreselleşme ve Dünya Sistemi 3 0 3 6
IREU 408 Uluslararası Politikada Kafkaslar 3 0 3 5
IREU 409 Osmanlı Siyasi Tarihi 3 0 3 5
IREU 410 Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye 3 0 3 3
IREU 412 AB'nin Komşuluk Politikası 3 0 3 4
IREU 413 Milliyetçilik ve Kimlik Politikaları 3 0 3 5
IREU 414 Türk Dış Politikasında Güncel Konular 3 0 3 5
IREU 415 Diplomatik Yazışma Teknikleri 3 0 3 5
IREU 416 Azınlık Politikaları 3 0 3 5
IREU 417 Ortadoğu Politikaları 3 0 3 5
IREU 418 AB'nin Bölgesel Politikaları 3 0 3 5
IREU 421 Amerikan Dış Politikası 3 0 3 5
IREU 422 Çatışma Çözümlenmesi 3 0 3 5
IREU 423 Güncel Siyasi Teoriler 3 0 3 6
IREU 425 Modernite ve Eleştirileri 3 0 3 6
IREU 426 AB'de Yönetişim 3 0 3 6
IREU 427 Avrupa Bütünleşmesi Kuramları 3 0 3 5
IREU 428 Cinsiyet Politikaları 3 0 3 5
IREU 429 Dış Politika Analizi 3 0 3 5
IREU 431 Çevre Politikaları 3 0 3 6
IREU 432 Uluslararası Göç 3 0 3 6
IREU 433 Türk Siyasetinde Güncel Konular 3 0 3 5
IREU 434 Uluslararası Güvenlik 3 0 3 6
IREU 435 Sovyetler Sonrası Siyaset 3 0 3 5
IREU 436 Vatandaşlık, Çokkültürlülük ve Demokrasi 3 0 3 6
IREU 438 Avrupa Birliği'nde Politika Yapımı 3 0 3 6
IREU 441 Enerji Politikaları 3 0 3 6
IREU 442 Enerjinin Politik ve Çoğrafi Ekonomisi 3 0 3 6
IREU 444 Kozmopolitanizm ve Küresel Adalet 3 0 3 6
Diğer Notlar

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü öğretim planlarında 12 adet seçmeli ders bulunmaktadır.  Öğrenciler mezun olabilmek için;
- 6 adet seçmeli dersi bölüm seçmeli dersleri arasından,
- 4 adet seçmeli dersi Fakülte dışından, 
- 2 adet seçmeli dersi Fakülte içinden diğer bölümlerin dersleri arasından veya Fakülteye ait Sertifika Programı dersleri arasından seçerek tamamlamak zorundadırlar.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010