Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ETI 111 Yazılı Anlatım 3 0 3 5
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
HUM 101 Uygarlık Tarihi I 3 0 3 5
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 3
ETI 109 Çevirmenler için İngilizce 3 0 3 6
ETI 209 Çevirmenler için Türkçe I 3 0 3 5
ETI 107 Sözlü İletişim Becerileri 3 0 3 5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ETI 108 Eleştirel Okuma 3 0 3 6
ETI 210 Çevirmenler İçin Türkçe II 3 0 3 6
ETI 102 Çeviriye Giriş 3 0 3 6
ETI 101 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları 3 0 3 5
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 3
ETI 100 Edebiyatta Temel Kavramlar 3 0 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ETI 201 Sözcükbilimi 3 0 3 6
HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4
ETI 105 Dilbilime Giriş 3 0 3 5
TURK 101 Türk Dili I 2 0 2 1
ETI 211 Çeviri Yöntemleri 3 0 3 6
ETI 104 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi 3 0 3 5
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 3
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ETI 203 Ekonomi Metinleri Çevirisi 3 0 3 6
TURK 102 Türk Dili II 2 0 2 1
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 3
ECON 100 Ekonominin İlkeleri 3 0 3 4
ETI 212 Sözlü Çeviriye Giriş 3 0 3 6
HUM 104 Sosyal Bilimin İlkeleri II 3 0 3 4
ETI 207 Metin Çözümlemesi 3 0 3 6
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ETI 208 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri 3 0 3 5
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 1
SFL 301 İkinci Yabancı Diller V 2 2 3 3
ELEC 002 Seçmeli Ders II 0 0 3 4
ELEC 001 Seçmeli Ders I 0 0 3 5
ETI 430 Bilgisayar Destekli Çeviri Çalışmaları 3 0 3 6
ETI 301 Çeviri Kuramı 3 0 3 6
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ELEC 005 Seçmeli Ders V 0 0 3 4
HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 1
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 0 0 3 5
SFL 302 İkinci Yabancı Diller VI 2 2 3 3
ELEC 003 Seçmeli Ders III 0 0 3 4
ETI 401 Çeviri Eleştirisi 3 0 3 7
ETI 307 Ardıl Çeviri I 3 0 3 6
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ETI 451 Mütercim Tercümanlıkta Uygulamalı Atölye I 0 2 1 2
SFL 401 İkinci Yabancı Diller VII 2 2 3 3
RELEC 001 Sınırlı Seçmeli Ders I 2 2 3 6
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 0 0 3 3
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 0 0 3 5
ST 310 Staj 0 0 0 6
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 0 0 3 5
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
SFL 402 İkinci Yabancı Diller VIII 2 2 3 3
RELEC 002 Sınırlı Seçmeli Ders II 2 2 3 9
ELEC 010 Seçmeli Ders X 0 0 3 3
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 0 0 3 5
ETI 470 Çeviri Tarihi 3 0 3 8
ETI 452 Mütercim-Tercümanlıkta Uygulamalı Atölye II 0 2 1 2
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
BA 101 İşletmeciliğin Temelleri 3 0 3 5
BA 216 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
ETI 202 Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi 3 0 3 5
ETI 204 Medya ve İletişim Metinleri Çevirisi 3 0 3 5
ETI 300 Ticaret ve Finans Metinleri Çevirisi 3 0 3 5
ETI 302 Eşzamanlı Çeviri I 3 0 3 5
ETI 303 AB ve Anlaşma Metinleri Çevirisi 3 0 3 5
ETI 304 Hukuk Metinleri Çevirisi 3 0 3 5
ETI 305 Yazın Çevirisine Giriş 3 0 3 5
ETI 306 İleri Yazın Çevirisi 3 0 3 5
ETI 308 Ardıl Çeviri II 3 0 3 5
ETI 309 Çağdaş Batı Edebiyatına Giriş 3 0 3 4
ETI 310 Kültürel Yönleriyle Yazılı ve Sözlü Çeviri 3 0 3 5
ETI 320 Özel Alan Çevirisi 3 0 3 5
ETI 321 Bilimsel Metin Okuma ve Yazma 3 0 3 4
ETI 324 İşletme ve Lojistik Metinleri Çevirisi 3 0 3 5
ETI 360 Edimbilim ve Çeviri 3 0 3 5
ETI 370 Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi 3 0 3 5
ETI 390 Bilgisayar Destekli Çeviri ve Yerelleştirme 3 0 3 5
ETI 402 Diplomasi Metinleri Çevirisi 3 0 3 5
ETI 403 Eşzamanlı Çeviri II 3 0 3 5
ETI 421 Toplum Çevirmenliği 3 0 3 5
ETI 422 Konferans Çevirmenliğinde Terminoloji Çalışmaları 3 0 3 5
ETI 424 Konferans Ortamında Eşzamanlı Çeviri 3 0 3 5
ETI 425 Çevirmenler İçin Profesyonel İletişim 3 0 3 5
ETI 440 Görsel-İşitsel Çeviri 3 0 3 5
ETI 450 Söylem Çözümlemesi 3 0 3 5
IREU 207 Avrupa Birliği'nin Kurumları 3 0 3 5
IREU 308 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 3 0 3 6
LAW 100 Hukukun Temel İlkeleri 3 0 3 4
LOG 101 Lojistik İlkeleri I 3 2 4 5
MCS 101 Medya Kurumları 3 0 3 5
MMC 101 İletişim Çalışmalarına Giriş 3 0 3 6
MMC 220 İletişim Kuramları 3 0 3 6
Diğer Notlar
Bölüm programını PDF formatında görmek için buraya tıklayınız.
Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar
Öğrencilerin mezun olabilmek için toplamda 10 adet seçmeli ders almaları gerekmektedir.Seçmeli derslerin:      
       -2 adeti Yazılı Çeviride Belirli Konular kapsamındaki seçmeli dersler arasından,
       -2 adeti Yazılı Çeviride Art Alan Bilgisi kapsamındaki seçmeli dersler arasından,
       -3 adeti Fakülte dışından*,
      - 3 adeti öğrencinin tercih ettiği modülün (A veya B modülünün)seçmeli dersleri arasından seçilmesi gerekmektedir.
Yazılı Çeviride Art Alan Bilgisi kapsamındaki dersler Fakülte dışı seçmeli derslere sayılamaz.

3. sınıfta alınması gereken Yazılı Çeviride Belirli Konular derslerini ve Yazılı Çeviride Art Alan Bilgisi derslerini görmek için buraya tıklayınız.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010