Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
SE 115 Programlamaya Giriş I 2 2 3 7
MATH 153 Genel Matematik I 2 2 3 6
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 3
HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4
PHYS 100 Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik 2 2 3 6
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
EEE 100 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş 2 2 3 3
PHYS 102 Genel Fizik II: Elektromagnetizma ve Optik 2 2 3 5
HUM 104 Sosyal Bilimin İlkeleri II 3 0 3 4
MATH 154 On kosul Genel Matematik II 2 2 3 6
CHEM 100 Genel Kimya 2 2 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 3
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 3
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
CE 301 Mantık Tasarımı 3 0 3 5
TURK 201 Türk Dili I 2 0 2 1
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 3
EEE 281 On kosul Mühendislik Matematiği I 2 2 3 4
EEE 201 On kosul Elektrik Devreleri I 4 2 5 8
MATH 240 On kosul Mühendisler için Olasılık 3 0 3 5
RELEC 001 Sınırlı Seçmeli Ders I 3 0 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
TURK 202 Türk Dili II 2 0 2 1
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 3
EEE 232 On kosul Mikroelektronik Aygıtlar ve Devreler 4 0 4 6
EEE 222 On kosul Mühendislik Elektromanyetiği 3 2 4 5
EEE 202 On kosul Elektrik Devreleri II 4 2 5 7
ECON 100 Ekonominin İlkeleri 3 0 3 4
EEE 282 On kosul Mühendislik Matematiği II 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 1
SFL 301 İkinci Yabancı Diller V 2 2 3 3
EEE 301 On kosul İşaret İşleme ve Doğrusal Sistemler 4 0 4 5
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 4
ST 200 Staj I 0 0 0 4
EEE 331 On kosul Analog Elektronik 4 2 5 7
RELEC 002 Sınırlı Seçmeli Ders II 2 2 3 6
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
EEE 302 On kosul Haberleşmenin İlkeleri 2 2 3 6
EEE 332 On kosul Sayısal Elektronik 4 2 5 7
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 1
ISE 220 Mühendislik Ekonomisi 3 0 3 5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
SFL 302 İkinci Yabancı Diller VI 2 2 3 3
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
RELEC 003 Sınırlı Seçmeli Ders III 2 2 3 6
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 4
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 4
SFL 401 İkinci Yabancı Diller VII 2 2 3 3
ST 300 Staj II 0 0 0 4
EEE 497 On kosul Senior Proje I 0 6 3 7
ETE 451 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinde Uygulamalı Atölye I 0 2 1 2
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ISE 444 Mühendislik ve Bilişim Etiği 3 0 3 4
RELEC 004 Sınırlı Seçmeli Ders IV 2 2 3 6
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 4
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 4
SFL 402 İkinci Yabancı Diller VIII 2 2 3 3
EEE 498 On kosul Senior Proje II 0 6 3 7
ETE 452 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinde Uygulamalı Atölye II 0 2 1 2
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
CE 302 On kosul Mikroişlemciler 2 2 3 6
CE 303 On kosul İşletim Sistemleri 3 2 4 5
CE 304 İşletim Sistemleri Güvenliği 2 2 3 4
CE 340 On kosul Kriptografi ve Ağ Güvenliği 1 2 3 5
CE 360 Kablosuz İletişim 3 0 3 4
CE 401 Algoritma Tasarımı 3 0 3 4
CE 403 Bigisayar Mimarisi ve Organizasyon 2 2 3 4
CE 450 Dağıtık Sistemler ve Paralel Hesaplama 3 0 3 4
CE 470 Yapay Sinir Ağlarına Giriş 3 0 3 4
CE 490 Dijital Görüntü İşlemeye Giriş 3 0 3 4
ISE 104 Malzeme Bilimine Giriş 3 0 3 5
PHYS 200 Uygulamalı Moden Fizik 3 0 3 4
PHYS 210 Termodinamik 3 0 3 4
EEE 307 On kosul Elektromekanik Enerji Dönüşümü 2 2 3 6
EEE 311 On kosul Kontrol Sistemleri 3 0 3 6
EEE 321 On kosul Elektromanyetik Dalgalar 2 2 3 6
EEE 406 Biyomedikal Mühendisliğin Temelleri 3 0 3 4
EEE 413 On kosul Sayısal İşaret İşleme 2 2 3 6
EEE 416 On kosul Radar, Sonar ve Sismik İşaret İşleme 2 2 3 4
EEE 422 On kosul Mikrodalga Mühendisliği 3 0 3 4
EEE 424 On kosul Antenler 2 2 3 4
EEE 426 On kosul Uzaktan Algılama 2 2 3 4
EEE 432 On kosul Ölçme ve Cihazlar 2 2 3 6
EEE 435 On kosul Haberleşme Elektroniği 2 2 3 6
EEE 441 On kosul Telekomünikasyon I 2 2 3 6
EEE 442 On kosul Telekomünikasyon II 2 2 3 4
EEE 471 On kosul Yüksek Gerilim Mühendisliği 3 0 3 4
EEE 472 On kosul Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı 3 0 3 4
EEE 461 On kosul Gömülü Sistem Tasarımı 2 2 3 6
CE 306 On kosul Bilgisayar Ağları ve İletişimi 2 2 3 7
Diğer Notlar

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

RELECT 001:Bir adet Temel Mühendislik Dersi: PHYS 200, PHYS 210 veya ISE 104 derslerinden birisi

RELECT 002: Bir adet 6 kredilik laboratuarlı meslek dersi: CE 302, EEE 307, EEE 311 veya EEE 321 derslerinden birisi
RELECT 003-004: İki adet 6 kredilik laboratuarlı meslek dersi: CE 302, EEE 307, EEE 311, EEE 321, EEE 413, EEE 432, EEE 435, EEE 441, EEE 461

ELECT 001-007:
- 2 adet Teknik olmayan Seçmeli ders
- 1 adet Serbest Seçmeli ders
- 4 adet meslek dersi (Aşağıdaki derslerden 4 adedi):

CE 303, CE 304, CE 340, CE 360, CE 401, CE 403, CE 450, CE 470, CE 490, EEE 406, EEE 413, EEE 416, EEE 422, EEE 432, EEE 424, EEE 426, EEE 441, EEE 442, EEE 461, EEE 471, EEE 472

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010