Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 3
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4
MATH 109 Analiz I 2 2 3 6
MATH 105 Lineer Cebir I 2 2 3 6
CE 113 Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Teknolojisi I 2 2 3 4
MATH 103 Matematiğin Temelleri 3 0 3 5
Toplam : 32
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
CE 114 Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Teknolojisi II 2 2 3 4
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 3
ECON 100 Ekonominin İlkeleri 3 0 3 4
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 3
MATH 110 On kosul Analiz II 2 2 3 6
MATH 106 On kosul Lineer Cebir II 2 2 3 6
HUM 104 Sosyal Bilimin İlkeleri II 3 0 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
MATH 203 Olasılık Teorisine Giriş I 2 2 3 6
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 3
MATH 201 İleri Matematik I 2 2 3 5
MATH 207 Diferansiyel Denklemlere Giriş I 2 2 3 5
MATH 305 Optimizasyon 2 2 3 5
MATH 205 Analitik Geometri 3 0 3 6
TURK 201 Türk Dili I 2 0 2 1
Toplam : 31
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
MATH 202 On kosul İleri Matematik II 2 2 3 5
MATH 208 On kosul Diferansiyel Denklemlere Giriş II 2 2 3 6
MATH 306 Soyut Cebir 3 0 3 7
SE 206 Bilgisayar Programlaması 2 2 3 4
TURK 202 Türk Dili II 2 0 2 1
MATH 204 On kosul Olasılık Teorisine Giriş II 2 2 3 6
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 3
Toplam : 32
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
MATH 301 Fonksiyonel Analiz I 3 0 3 5
MATH 307 Stokastik Süreçlere Giriş I 3 0 3 7
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
MATH 303 Kompleks Analiz 3 0 3 5
ELEC 011 Seçmeli Ders XI 0 0 0 0
Toplam : 27
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
MATH 302 On kosul Fonksiyonel Analiz II 3 0 3 6
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 5
MATH 304 İstatistik Teorisi 3 0 3 6
ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
Toplam : 31
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
MATH 401 Topoloji I 3 0 3 8
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 4
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 1
MATH 451 Matematikte Uygulamalı Atölye I 0 2 1 2
MATH 403 Nümerik Analiz I 3 0 3 7
ENG 410 Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
Toplam : 31
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 4
MATH 402 On kosul Topoloji II 3 0 3 6
HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 1
MATH 452 Matematikte Uygulamalı Atölye II 0 2 1 2
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 5
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 5
ELEC 012 Seçmeli Ders XII 0 0 0 0
ST 300 Staj II 0 0 0 0
Toplam : 23
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
BA 205 Finansal Muhasebe I 3 0 3 5
CE 223 Veri Tabanı Sistemleri 3 2 4 7
CE 308 On kosul Hesaplama Kuramı 3 0 3 5
CE 380 Hesaplamalı Geometri 3 0 3 4
CE 390 Algoritma Analizi 3 0 3 4
CE 401 Algoritma Tasarımı 3 0 3 4
CE 470 Yapay Sinir Ağlarına Giriş 3 0 3 4
CE 490 Dijital Görüntü İşlemeye Giriş 3 0 3 4
ECON 213 Matematiksel İktisat I 3 0 3 7
ECON 214 Matematiksel İktisat II 3 0 3 6
ECON 301 On kosul Ekonometri 3 0 3 5
ECON 303 On kosul Para ve Banka 3 0 3 5
ECON 304 Para Teorisi ve Politikası 3 0 3 4
ECON 324 On kosul Uygulamalı Ekonometri 3 0 3 5
ECON 407 On kosul Uygulamalı İktisadi Analiz 3 0 3 6
ECON 416 Zaman Serisi Analizi 3 0 3 6
ECON 418 On kosul Oyun Teorisi 3 0 3 6
INS 401 Sigortacılığa Giriş ve Aktüerya Matematiği 3 0 3 5
ISE 310 On kosul Kombinatoryel Optimizasyon 3 0 3 4
ISE 318 On kosul Kalite Güvence ve Güvenilirlik 2 2 3 6
ISE 336 On kosul Matematiksel Modelleme Sanatı 2 2 3 4
ISE 370 On kosul Optimizasyonda Özel Konular 3 0 3 4
ISE 400 İmalat Sistemlerinde Rassal Modeller 3 0 3 4
ISE 410 On kosul Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler 3 0 3 4
ISE 430 Karar Teorisi 3 0 3 4
ISE 490 Finansal Mühendislik 3 0 3 4
ITF 301 Uluslararası Finans 3 0 3 5
ITF 304 Finansta Sayısal Yöntemler 3 0 3 6
ITF 403 Finansal Risk Yönetimi 3 0 3 5
ITF 410 Finansal Kurumlar ve Piyasalar 3 0 3 6
MATH 308 On kosul Stokastik Süreçlere Giriş II 3 0 3 5
MATH 309 Matematiksel Fizik Denklemleri 3 0 3 5
MATH 311 Ayrık Matematik 3 0 3 5
MATH 314 Ölçü Teorisi 3 0 3 5
MATH 317 Temel Sayılar Teorisi 3 0 3 5
MATH 400 Biomatematik 3 0 3 7
MATH 404 On kosul Nümerik Analiz II 3 0 3 6
MATH 407 Spektral Analize Giriş I 3 0 3 5
MATH 408 Spektral Analize Giriş II 3 0 3 5
MATH 410 Doğrusal İntegral Denklemler 3 0 3 6
MATH 420 Seminer: Kuaternionik Analize Giriş 3 0 3 5
MATH 425 Matematiksel Hesaplama ve Simülasyon I 3 0 3 5
MATH 426 Matematiksel Hesaplama ve Simülasyon II 3 0 3 5
MATH 437 Bulanık Küme Teorisi 3 0 3 5
MATH 440 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Numerik Çözümleri 3 0 3 5
MATH 450 Oyunlar Kuramı 3 0 3 5
MATH 455 Çizge Kuramı 3 0 3 5
MATH 460 Cebirde Diğer Konu Başlıkları 3 0 3 5
MATH 470 Şifreleme Teorisine Giriş 3 0 3 5
MATH 480 Cebirsel Sayılar Teorisi 3 0 3 5
MATH 488 Değişmezlik Teorisine Giriş 3 0 3 5
MATH 490 Cebirsel Geometriye Giriş 3 0 3 5
MATH 499 Kodlama Teorisine Giriş 3 0 3 5
PHYS 100 Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik 2 2 3 6
RM 401 Risk Yönetiminin Temelleri 3 0 3 4
RM 402 Risk Yönetiminin İstatistiki Temelleri 3 0 3 5
RM 403 Uygulamalı Risk Analizi 3 0 3 5
SE 330 İleri Düzeyde Oyun Geliştirme 3 0 3 4
SE 420 Yapay Zeka ve Uzman Sistemler 3 0 3 4
MATH 321 Finans Matematiğine Giriş 3 0 3 5
MATH 472 Hesaplamalı Değişmeli Cebire Giriş 3 0 3 6
Diğer Notlar

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

-Matematik Bölümü öğretim planlarında 12 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Öğrenciler mezun olabilmek için;
  -8 adet seçmeli dersi bölüm seçmeli derslerinden (MATH kodlu),
  -4 adet seçmeli dersi ise seçmeli ders listesine eklenen diğer derslerden (MATH kodlu olmayan) almakla yükümlüdürler.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010