Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
CHEM 100 Genel Kimya 2 2 3 6
SE 115 Programlamaya Giriş I 2 2 3 7
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4
MATH 153 Genel Matematik I 2 2 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 3
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
SE 116 On kosul Programlamaya Giriş II 2 2 3 7
PHYS 100 Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik 2 2 3 6
SE 108 Bilgisayar Bilimine Giriş 0 2 1 1
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 3
MATH 154 On kosul Genel Matematik II 2 2 3 6
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 3
HUM 104 Sosyal Bilimin İlkeleri II 3 0 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
TURK 201 Türk Dili I 2 0 2 1
MATH 250 Mühendisler İçin Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler 3 0 3 5
ECON 100 Ekonominin İlkeleri 3 0 3 4
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 3
EEE 205 On kosul Elektrik Devre Temelleri 2 2 3 6
CE 221 On kosul Veri Yapıları ve Algoritmalar 3 2 4 7
CE 215 Bilgisayar Bilimlerinde Ayrık Yapılar 3 0 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 3
CE 223 Veri Tabanı Sistemleri 3 2 4 7
EEE 206 On kosul Elektroniğe Giriş 2 2 3 7
MATH 240 On kosul Mühendisler için Olasılık 3 0 3 5
CE 222 On kosul Veri Yapıları ve Algoritmalar II 3 2 4 7
TURK 202 Türk Dili II 2 0 2 1
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
ST 200 Staj I 0 0 0 4
CE 301 Mantık Tasarımı 3 0 3 5
CE 303 On kosul İşletim Sistemleri 3 2 4 5
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 1
ELEC 001 Seçmeli Ders I 0 0 3 4
ELEC 002 Seçmeli Ders II 0 0 3 4
ELEC 003 Seçmeli Ders III 0 0 3 4
ELEC 013 Seçmeli Ders XIII 0 0 3 3
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
CE 302 On kosul Mikroişlemciler 2 2 3 6
HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 1
CE 308 On kosul Hesaplama Kuramı 3 0 3 5
CE 306 On kosul Bilgisayar Ağları ve İletişimi 2 2 3 7
ELEC 005 Seçmeli Ders V 0 0 3 4
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 0 0 3 4
ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
Toplam : 31
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
CE 497 Bitirme Projesi I 0 6 3 9
CE 451 Bilgisayar Mühendisliğinde Uygulamalı Atölye I 0 2 1 2
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 4
ST 300 Staj II 0 0 0 4
ENG 410 Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 0 0 3 4
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 0 0 3 4
Toplam : 31
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
CE 498 On kosul Bitirme Projesi II 0 6 3 8
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 4
CE 452 Bilgisayar Mühendisliğinde Uygulamalı Atölye II 0 2 1 2
ISE 444 Mühendislik ve Bilişim Etiği 3 0 3 4
ISE 220 Mühendislik Ekonomisi 3 0 3 5
ELEC 014 Seçmeli Ders XIV 0 0 3 3
ELEC 010 Seçmeli Ders X 0 0 3 4
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Yerel Kredi AKTS
CE 304 İşletim Sistemleri Güvenliği 2 2 3 4
CE 340 On kosul Kriptografi ve Ağ Güvenliği 1 2 3 5
CE 350 Linux Araçları ve Kabuk Programlama 3 0 3 4
CE 360 Kablosuz İletişim 3 0 3 4
CE 370 Dağıtık Veri Tabanı Sistemleri 3 0 3 4
CE 380 Hesaplamalı Geometri 3 0 3 4
CE 390 Algoritma Analizi 3 0 3 4
CE 401 Algoritma Tasarımı 3 0 3 4
CE 403 Bigisayar Mimarisi ve Organizasyon 2 2 3 4
CE 450 Dağıtık Sistemler ve Paralel Hesaplama 3 0 3 4
CE 470 Yapay Sinir Ağlarına Giriş 3 0 3 4
CE 490 Dijital Görüntü İşlemeye Giriş 3 0 3 4
ISE 221 Mühendislik Sistemleri Analizi 3 0 3 4
ISE 310 On kosul Kombinatoryel Optimizasyon 3 0 3 4
ISE 315 Üretim Planlama,Tasarım ve Kontrol 2 2 3 4
ISE 320 Tedarik Zincirlerinin Modellenmesi ve Analizi 3 0 3 4
ISE 336 On kosul Matematiksel Modelleme Sanatı 2 2 3 4
ISE 330 On kosul Endüstride Benzetim Uygulamaları 2 2 3 4
ISE 340 On kosul Envanter Planlama 3 0 3 4
ISE 360 Üretim ve Hizmet Sistemleri Yönetimi 3 0 3 5
ISE 370 On kosul Optimizasyonda Özel Konular 3 0 3 4
ISE 380 Proje Yönetimi 3 0 3 4
ISE 390 On kosul Üretim Yönetiminde Özel Konular 3 0 3 4
ISE 400 İmalat Sistemlerinde Rassal Modeller 3 0 3 4
ISE 410 On kosul Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler 3 0 3 4
ISE 413 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları 2 2 3 4
ISE 414 Uygulamalı Üretim Sistemleri 3 0 3 4
ISE 415 On kosul Ağ Optimizasyonu 3 0 3 4
ISE 419 On kosul Oyun Kuramı 3 0 3 4
ISE 421 On kosul Kantitatif Üretim Planlaması 3 0 3 4
ISE 422 On kosul İmalat Dinamikleri ve Denetimi 3 0 3 4
ISE 424 On kosul Kuyruk Sistemleri 3 0 3 4
ISE 425 On kosul Rassal Süreçlere Giriş 3 0 3 4
ISE 430 Karar Teorisi 3 0 3 4
ISE 440 İnsan Faktörleri Mühendisliği 3 0 3 4
ISE 470 Tesis ve Malzeme Nakil Tasarımı 3 0 3 4
ISE 480 On kosul Sıralama ve Çizelgeleme 3 0 3 4
ISE 490 Finansal Mühendislik 3 0 3 4
SE 302 Yazılım Mühendisliğinin İlkeleri 3 0 3 5
SE 307 Nesnel Tabanlı Programlamanın Kavramları 2 2 3 4
SE 309 On kosul Programlama Dilleri Kavramları 2 2 3 7
SE 310 İleri C++: Şablonlar ve Soysal Programlama 3 0 3 4
SE 313 On kosul Bilgisayar Grafiği 3 0 3 4
SE 320 Bilgisayar Oyunlarına Giriş 3 0 3 5
SE 330 İleri Düzeyde Oyun Geliştirme 3 0 3 4
SE 340 Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 0 3 4
SE 350 Oyun Programlama 3 0 3 5
SE 352 Bilgisayar Oyunlarında Ağ Programlama 3 0 3 4
SE 360 Yazılım Geliştirmede İlerlemeler 3 0 3 4
SE 362 Sunucu-Taraflı Skript Dilleri 3 0 3 5
SE 370 Web Servisleri Programlaması 3 0 3 5
SE 372 Web Sayfası Tasarımı:HTML5 3 0 3 5
SE 380 Mobil Uygulama Geliştirme 3 0 3 5
SE 390 Mobil Cihazlar için Yazılım Mühendisliği 3 0 3 5
SE 420 Yapay Zeka ve Uzman Sistemler 3 0 3 4
SE 431 Bilgisayar Oyunlarında 3B Modelleme 3 0 3 5
SE 432 Bilgisayar Oyunlarında 3B Animasyon 3 0 3 5
SE 460 Yazılım Ölçümü 3 0 3 5
SE 470 Yazılım Bakımı 3 0 3 4
SE 480 İstemci-Taraflı Skript Dilleri 3 0 3 5
SE 482 E-iş: Yönetim, Güvenlik, Pazarlama 3 0 3 4
CE 407 Bulut Bilişim Temelleri 3 0 3 4
Diğer Notlar

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 12 adet seçmeli ders almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler; 8 adet teknik, 2 adet sosyal ve 2 adet serbest seçmeli ders şeklinde alınmalıdır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri teknik seçmeli derslerin en az 6 tanesini Fakülteye ait bölümlerde verilen CE ve SE kodlu dersler arasından seçmelidir. Geriye kalan teknik seçmeli dersler ise teknik seçmeli listesinde yer alan, Fakülte kodlu dersler ve Matematik Bölümüne ait MATH kodlu dersler ile tamamlanmak zorundadır. 

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010